Uždaryti

Vanojimo čempionato rezultatai

Jūs esate čia: Namai » Pirties akademija » Vanojimo čempionatai » 2-asis Lietuvos vanojimo Čempionatas » Vanojimo čempionato rezultatai

Vanojimo rungties nugalėtojai

R. Gruzinskas. 1a vieta Lietuvos vanojimo čempionate. Pirtis.lt.
1 vieta
Robertas Gruzinskas
5,78 balo
A. Staskevičienė. 2a vieta Lietuvos vanojimo čempionate. Pirtis.lt.
2 vieta
Audra Staskevičienė
5,73 balo
E. Bajorinienė. 3a vieta Lietuvos vanojimo čempionate. Pirtis.lt.
3 vieta
Ernesta Bajorinienė
5,49 balo

Čempionato rezultatai parodė, kad dėl pirmų vietų dalyviams teko kovoti labai atkakliai. Čempionato nugalėtojas Robertas Gruzinskas atsiplėšė nuo 2-ą vietą laimėjusios Audros Staskevičienės tik 0,04 balo, o tai yra tik simbolinė persvara, kurią galėjo nulemti (ir faktiškai nulėmė) kažkurių 2 teisėjų 2 papildomi balai vertinant varžovų pasirodymus. Žinoma, teisėjų vertinimai nebuvo identiški, tačiau nepaisant to, kiekvienas rašomas balas šiame Čempionate išties turėjo „aukso vertę“.

Įdomu taip pat palyginti Čempionato „favoritų“ - R. Gruzinsko, A. Staskevičienės, E. Bajorinienės, V. Jokubausko bei V. Petrausko rezultatų tarpusavio skirtumą bei skirtumą nuo vidutinio čempionato įvertinimo. Iš pateikto grafiko matyti, kad Robertui pavyko ženkliau aplenkti ant kulnų jam „lipusią“ Audrą tik pagal 6-ą (gero, tolygaus kūno įšildymo vanojant) kriterijų. Matyt, 2 ar 3 teisėjai abiejų pasirodymuose pamatė kažkokių niuansų. Tačiau teisėjų buvo net 5, jie visi dirbo labai atidžiai, todėl varžybų rezultatai abejonių nekelia.

 

Detali vanojimo rungties rezultatų lentelė

    Est Sup Psi Rel Kūn Šild Gar Tech Saug Bnd Viet
1 Arnoldas
ALEŠIŪNAS
6 4,8 3,8 3,8 3,6 5 3,6 3,8 3,4 3,94 7
2 Ernesta
BAJORINIENĖ
6 5,6 5,6 5,8 5,6 5,2 5,4 5 5,6 5.49 3
3 Linas
DAUGĖLA
5 5 4,2 4,4 4,6 4,6 4,4 4,4 4,6 4,53 6
4 Rita
GRINEVIČIENĖ
4,4 3,6 3 2,6 3 3,6 3,4 3,2 2,4 3,16 11
5 Robertas
GRUZINSKAS
6
6
5,8 5,8 5,4 6 5,6 5,8 5,8 5,78 1
6 Valdas
GUDŽIŪNAS
4,6 3,2 4,6 3,8 2,8 2,8 3,4 2,6 2,8 3,32 10
7 Vladas
JOKUBAUSKAS
5,4 4,8 4,8 5 5 5 5 5,6 5,2 5,09 4
8 Albertas
KAŠĖTA
4,4 2,8 3,4 3,2 3,8 3,6 3,2 3,6 3,8 3,46 9
9 Rolandas
LUKŠTA
4,2 4,6 4 3,8 3,2 4,6 3,8 3,6 3,2 3,85 8
10 Valdemaras
MISEVIČIUS
3,2 2,4 2,8 2 2,2 1,8 2,4 2,2 2 2,27 12
11 Vaidotas
PETRAUSKAS
4,8 4,6 5,2 5,2 4,4 5,2 4,4 5,2 4,8 4,88 5
12 Audra
STASKEVIČIENĖ
6 6 5,6 5,8 5,6 5,4 5,8 5,8 5,6 5,73 2
  Varžybų vidurkis 5,00 4,45 4,40 4,27 4,10 4,40 4,20 4,23 4,10 4,29  

Pažymėjimai:

Est - estetika, Sup - vanojimo esmės supratimas, Psi - psichologija, Rel - sugebėjimas atpalaiduoti, Kūn - darbas su kūnu, Šild - sugebėjimas įšildyti, Gar - darbas su garu, Tech - vanojimo technika, Saug - saugumas, Bnd - bendras dalyvio vidurkis, Viet - užimta vieta

© Pirtis.lt. Skelbiant nuoroda į Pirtis.lt būtina.

Teisėjų vertinimai

Šis Čempionatas nuo 1-ojo skiriasi tuo, kad praktiškai visi teisėjai jau turi teisėjavimo Čempionate patirtį. Tai ir jautėsi - neiškilo kažkokių ginčų ar nesutarimų, o galutiniai rezultatasi buvo suskaičiuoti lengvai ir be kliūčių. Kaip žinote, vanojimo vertinimo sistema remiasi kolektyviniu vertinimu, kai atskirų teisjėjų vertinimai sumuojami ir skaičiuojamas jų artimentinis vidurkis. Taip gaunamas tikslesni rezultatas.

Kad jis būtėų dar tikslenis, galima didinti teisėjų skaičių, tačiau tai problematiška ir brangu, galima pasistengti kuo aiškiau susitarti dėl kriterijų reikšmės – tai ir buvo padaryta. Idomu - kokie rezultatai, ar teisėjai vertina panašiai? Per didelis jų individualių vertinimų nukrypimas nuo vidurkio (oficialaus vanojimo varžybų dalyvio rezultato) reikštų tesėjo pernelyg originalią nuomonę, neatidumą ar (kas būtų labai blogai) – šališkumą vieno kurio nors dalyvio atžvilgiu.

Pasižiūrėkime Į 2-ąjį Lietuvos vanojimo Čempionatą būtent šiuo kampu. Lentelėje pateikiame ne individualius teisėjų vertinimus, bet tų vertinimų santykinius nukrypinus nuo vidurkio, išreikštus procentais (10% neigiamas nukrypimas reikškia 0,6 balo mažiau ir pan.).

Gilesnė vertinimų analizė

  Dalyvis N.N. V.R. E.Ž. S.D. R.L. Vidurkis
  Arnoldas
ALEŠIŪNAS
13 -29 30 -30 13 23
  Ernesta
BAJORINIENĖ
-7 15 30 1 -14 8,6
  Linas
DAUGĖLA
-3 8 -6 -5 -19 11,4
  Rita
GRINEVIČIENĖ
-3 -14 22 -12 5 10
  Robertas
GRUZINSKAS
3 -5 15 0 -10 4
  Valdas
GUDŽIŪNAS
4 -1 2 -7 18 7,8
  Vladas
JOKUBAUSKAS
3 -3 -9 -23 12 9,8
  Albertas
KAŠĖTA
-1 -10 -8 20 -2 6,6
  Rolandas
LUKŠTA
0 -5 0 9 -5 3,8
  Valdemaras
MISEVIČIUS
-3 11 0 -3 13 7,2
  Vaidotas
PETRAUSKAS
-3 4 -4 13 -19 8,6
  Audra
STASKEVIČIENĖ
2 1 -6 2 -9 4
  Teisėjo vidutinis nuokrypis 3,83
8,83
9
10,42
11,58
8,73

Lentelėje spalvomis pažymėti didesni už vidutinį (8,75% arba 0,525 balo) nuokrypiai.

Lengvai matome, kad teisėjai išties kartais nukrypdavo nuo savo pačių bendro aritmetinio vidurkio (išsibarstymas).Daugiausiai „išsibarstęs“ arba „nukrypęs“ teisėjas buvo svečias iš Latvijos R. Lamsters. Tai nenuostabu – jis mažai dalyvavo aptarimuose, be to, jis priklauso „latviškajai“ vanojimo mokyklai, apie kurią kalbėti reiktų atskirai. Romualds Lamsters net 2 kartus pademonstravo ryškų nuomonės skirtumą nuo kitų teisėjų šiaip jau nelabai kuo išsiskiriančiuose Lino Daugėjos bei Valdo Gudžiūno pasirodymuose. Linas Daugėla latvio buvo „nusodintas“, o Valdas Gudžiūnas – „timpteltas“ aukštyn iš 10-os į 9-ą vietą.  Kiti gi teisėjai daugiau ar mažiau atstovauja lietuvišką Pirties akademijos vanojimo mokyklą, tad jų vertinimai dažnai ir būdavo panašūs.

Pati „stabiliausia“ teisėja pasirodė LPA Mokymo Tarybos narė Nijolė Nagurnaitė. Jos maksimalus nukrypimas yra tik 13%  ir tai tik vertinant patį pirmą - Arnoldo Alešiūno pasirodymą. Kiti vertinimai bene dvigubai „tikslesni“. Jos visi vertinimai beveik sutampa su oficialiu varžybu rezultatu, o tai demonstruoja tikrai aukštą Nijolės kaip vertintojos kvalifikaciją.

Labai įdomu, kaip sekėsi teisėjauti „naujokui“ - 2011 m. Lietuvos vanojimo čempionui Sauliui Davidavičiui? Pasirodo, kad teisėjauti - tai ne vantomis mojuoti. Pagal rezultatų išsibarstymą Saulius beveik pasivijo latvį. Į akis krito Sauliaus „simpatijos“ „vantos broliams“ iš LPA pirtininikų Gildijos ar Pirties meistriškumo kursų - Vaidotui Petrauskui ir Albertui Kašėtai, ir nenoras matyti aiškių Vlado Jokubausko privalumų, kuriuos gana lengvai įžvelgė kiti teisėjai. Tačiau tai nepakeitė Jokubausko padėties turnyrinėje lentelėje - 3-os vietos prizininkės Ernestos Bajorinienės sisteminis vanojino išsilavinimas, tegu ir formaliai nebaigtas, suteikė jai neįveikiamą pranašumą prieš Pirties kursų nelankiusį, nors ir labai aktyvų pirtininką Vladą.

Senas pirtininkas Egidijus Žukauskas pademonstravo nuosaikų stabilų vertinimą, vengiant kažką užgauti. Tačiau ir jis neišvengė kai kurių nukrypimų - Ernestos Bajorinienės ryškus įvaizdis ir jos pirtiniai „titulai“ panašu paveikė santūrųjį LPBD Pirmininką.

Beje, pirmojo pasirodymo vertinimuose ryškus išsibarstymas, o tai rodo, kad pirmasis dalyvis vertinamas ne taip tiksliai, teisėjai dar „neapšilę“.

Įdomu, kad 2-os vietos laimėtoją Audrą Staskevičienę visi teisėjai įvertino itin sutartinai. Kyla lengvas įtarimas, kad pildydami vertininmo lapus jie trumpai „pasitarė“. Tačiau tai gali būti ir sutapimas.

Bet kuriuo atveju, kiekvienas Teisėjas turi teisę vertinti nepriklausomai, ir varžybų rezultatų šie komentrai nei kiek nekvesciuonuoja, o tik skatina giliau pamąstyti apie vanojimo kaip sporto bruožus.

Vanojimosi rungties nugalėtojai

vladas-vanojasi
Vladas Jokūbauskas
„Geriausios vanojimosi technikos“
nominacija
ernesta-vanojasi
Ernesta Bajorinienė
„Gurmaniško vanojimosi“
nominacija

Detali vanojimosi rungties rezultatų lentelė

    Sup Konc Rel Gar Šild Tech Kont Saug Kūn Techn Gurm
1 Ernesta BAJORINIENĖ 5,67 5,67 5,17 4,5 5,67 5,5 5,33 5,00 3,00 4,67 5,37
2 Vladas JOKUBAUSKAS 5,00 5,17 4,83 5,17 5,33 5,17 4,83 5,17 5,04 5,18
5,00
3 Albertas KAŠĖTA 4,83 4,83 2,83 5,33 4,67 4,1 3,17 5 2,78 4,24 4,13
  Varžybų vidurkis 5,17 5,22 4,28 5,00 5,22 4,94 4,44 5,06 3,6 4,69 4,83

Pažymėjimai:

Sup - vanojimosi supratimas, Konc- sugebėjimas atsiriboti nuo išorinių dirgiklių, Rel - sugebėjimas vanojant save atsipalaiduoti, Gar - darbas su garu, Šild - bendras sugebėjimas įšildyti savo kūną, Kont - kontakto su kūnu kokybė,  Saug - saugumas, Kūn - poveikis atskiroms kūno daliums (vanojimas ir masažas),  Techn - vidutinis balas „už techniką“ (Techn= (Gar+Šild+Tech+Kūn)/4 ), Gurm - vidutinis balas „už gurmanišką vanojimąsi“ (Gurm= (Sup+Konc+Rel+Kont+Saug)/5 ).

© Pirtis.lt. Skelbiant nuoroda į Pirtis.lt būtina.

Taip pat žiūrėkite

Taip pat skaitykite

Čempionato rezultatai

Sveikiname plačiąją Lietuvos pirties bendruomenę su jau įvykusiu Pirmuoju Lietuvos vanojimo čempionatu. Visi, kas snieguotą… Toliau

uždaryti

Pastabos administratoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“