Uždaryti

Šulinys

Jūs esate čia: Namai » Įrengimas » Vanduo » Šulinys

Šuliniams vietą sodyboje reikia parinkti netoli gyven. namų, iš dalies ir tvartų. Bet jokiu būdu ne arčiau, kaip per 10 - 12 metrų nuo tvartų, išviečių, mėšlynų ir kitų vandenį teršiančių vietų. Be to, kaip jau anksčiau minėta, šuliniai turėtų būti aukštesnėj sodybos vietoj, aukščiau mėšlynų, išviečių ir tvartų. Kitaip, šulinio vanduo gali lengvai užsiteršti mėšlu. Šulinių gylis pareina nuo vandeningųjų sluoksnių gylio. Labai dažnai pasitaiko, kad ir keliolikos ar net keliasdešimt metrų gylyje nepasiseka pasiekti pakankamai vandeningo žemės sluoksnio. Tose vietose ir apylinkėse, kur, kasant šulinius, vandeningus sluoksnius rečiau tepasiseka surasti, jų reikia paieškoti šuliniams gręžti grąžtais. Naudojant grąžtus, niekais nueina šulinių betoniniai žiedai, kurių, įleistų į gilesnius žemës sluoksnius, nebeįmanoma išimti. Vartojami įvairûs grąžtai: spiraliniai, sraigtiniai, vožtuviniai ir kt. Grąžtus ir visus šuliniams gręžti pagalbinius įrankius galima išsinuomoti iš žemës tvarkytojų.
Pastaruoju metu, vietoje greit pūvančių medinių rentinių, šuliniams naudojami betoniniai žiedai.
Kad geriamasis vanduo būtų šaltesnis ir sveikesnis, šulinius reikia kasti ne mažiau, kaip 7 metrų gylio; geriau būtų ir 10 metrų gylį pasiekus. Šuliniams žiedai vartojami 0,70 - 1 metro skersmens. Jie liejami apvaliose medinėse ar geležinėse formose iš betono, kurio sudėtis - 1:7. Žiedų sienelės būna nuo 6 iki 10 cm storio; didesnio žiedo - storesnės ir sienelės. Žiedai kits į kitą įjungiami.
Kasant žemes, uždedamieji ant kits kito betono žiedai atsargiai ir visiškai statmeniškai smukdomi gilyn. Jei žiedai pradeda smukti bent kiek nuožulniai, neatidėliojant juos reikia atkreipti statmeniškai, kitaip, tas šulinio žiedų pakrypimas vis didės, ir pagaliau pasidarys ne tik kreivas šulinys, bet ir žiedai nesiduos smukdomi.

Betoninių žiedų šulinys su vandens siurbliu.

Tinkamam gylyje pasiekus pakankamai vandeningą žemės sluoksnį, šulinio dugnas galutinai ir švariai iškuopiamas, jei tik tas dar įmanoma atlikti dėl gausaus vandens veržimosi.
Dugnas išpilamas bent 20 cm stambaus žvyro sluoksniu. Apatinių trijų - keturių žiedų sudūrimų siūlės paliekamos atviros, o viršutinių - užtepamos cemento skiediniu, kurio sudėtis - 1:3. Užkasant viršutinius šulinio žiedus, reikia neužmiršti bent per du metrus gylio aplink visą šulinį suplukti 50 cm storio riebaus molio sluoksnį. Šis sluoksnis apsaugos šulinį nuo paviršinio nešvaraus vandens. Ir žemė aplink šulinį turi būti suplukta ir išgrįsta bent 20 cm aukšèiau už aplinką, kad žemës paviršium tekantis lietaus vanduo nepatektų į šulinį. šuliniui pridengti dangtis turi bûti glaudžiai suderintas su jo briaunomis. Tuomet dulkës nepateks į vidų. Jei siurblio vietoje vartojamas kibiras, tai dangèio reikia atvožiamo. Dangtis dirbamas betoninis arba lentinis (dviejų sluoksnių). Betoninis dangtis dirbamas tik šuliniams su siurbliais. Jei prie šulinio numatoma įrengti siurblį, tai viršutinis žiedas pakeliamas maždaug 20 cm viršum žemës paviršiaus, o kibirais semiamų šulinių — apie 75 cm.
 

  Betoninių žiedų šulinys su vandentiekio vamzdžiu

Parengta pagal leidinį „Kaimo satyba", Ūkininko knygynėlis, 1936 m. Kaunas
 

uždaryti

Pastabos administratoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“