Uždaryti

Čempionato reglamentas

Jūs esate čia: Namai » Pirties akademija » Vanojimo čempionatai » 1-asis Lietuvos Čempionatas, 2010 » Čempionato reglamentas

VAnojimo Čempionatas

Pirmojo Lietuvos Vanojimo Čempionato
Reglamentas

2010 spalio 22, Vilnius

1. Čempionato tvarkaraštis

a. Dalyvių registracija vykdoma nuo šio Reglamento paskelbimo iki 2010 m. lapkričio 26 d.
b. Atrankinis Čempionato etapas prasideda 2010 m. lapkričio 20 d. ir baigiasi gruodžio 4 d.
c. Finalinis Čempionato etapas vyksta 2010 m. gruodžio 11 d., 10-18 val. Druskininkų vandensparke.

2. Čempionato dalyviai ir jų registracija

a. Dalyvauti Čempionate gali kiekvienas pilnametis Lietuvos pilietis, pareiškęs norą ir įvykdęs startinius reikalavimus: užpildyta ir pasirašyta Čempionato dalyvio paraiška bei sumokėtas 70 Lt startinis Čempionato mokestis.
b. Dalyvio anketa skelbiama užpildoma ir atsiunčiama el. paštu vanojimas@pirtis.lt. Anketas peržiūri, registruoja bei dalyvius informuoja Čempionato sekretorius, paskirtas Čempionato Organizatoriaus.
c. Startinis mokestis sumokamas į VšĮ „Pirties akademija“ tikslinę paramos Čempionatui sąskaitą.

3. Atrankinis Čempionato etapas

a. Atrankinis etapas neskelbiamas, jeigu į Čempionatą užsiregistruoja 10 arba mažiau dalyvių.
b. Atrankinio etapo pasirodymai gali vykti šiose pirtyse: Dvaro pirtyje Kaišiadorių raj., R. Rasiuko pirtyje Telšių raj., Rojūnų dvaro pirtyje Panevėžio raj. Pasirodymų laiką ir vietą nustato Orgkomitetas ir paskelbia ne vėliau kaip 5 dienos iki numatytos datos.
c. Atrankinio etapo pasirodymo metu dirba Teisėjų komisija ir Čempionato sekretorius.
d. Sekretorius asmeniškai atsako už tvarkingą teisėjavimo dokumentų sudarymą ir pasirodymo protokolo surašymą.
e. Atrankiniame etape Dalyvis privalo pademonstruoti savo parengtą vanojimo procedūrą. Procedūros trukmė - iki 15 min. Dalyviui suteikiama: vieta, žmogus - modelis, 2 ąžuolo, 2 beržo ir 1 kadagio vantos, šalto bei karšto vandens kubiliukai, kaušas vandeniui pilti. Dalyvis turi teisę naudotis savo pirties priemonėmis, jeigu jos nekenkia vanojamajam.
f. Atrankinio etapo teisėjų komisija, vadovaudamasi Čempionato Vertinimo taisyklėmis įvertina kiekvieną pasirodymą bendra balų suma.
g. Atrankinio etapo metu pasirodymai vertinami pagal supaprastintą, 5 kriterijų sistemą, vertinant:
i. Kontakto su kūnu kokybę. Masažo įgūdžių įvairovę ir kokybę.
ii. Sugebėjimą atpalaiduoti.
iii. Kūno ir jo dalių įšildymą. Darbo su karštu garu įgūdžius ir sugebėjimus.
iv. Vanojimo technikos metodus ir įvairovę.
v. Procedūros saugumą. Darbo vietos organizavimą ir darbo ergonomika (jėgų tausojimą).
h. Kiekvieno pasirodymo įvertinimas yra sudaromas iškart po pasirodymo, Čempionato sekretoriaus fiksuojamas ir vėliau negali būti keičiamas.
i. Atrankinio etapo nugalėtojais laikomi 10 dalyvių, surinkusių daugiausiai balų.

4. Finalinis etapas

a. Finaliniame etape pasirodo 10 atrankinio etapo nugalėtojų. Pasirodymų eiliškumas nustatomas burtų keliu Čempionato atidarymo dieną.
b. Kiekvienam pasirodymui suteikiama 20 min. pasirodymas pradedamas viešu dalyvio prisistatymu, demonstruojamos procedūros paaiškinimu ir baigiasi darbo vietos sutvarkymu.
c. Kiekvienas dalyvis prieš pasirodymą gauna 5 min darbo vietai pasiruošti.
d. Dalyvis privalo pademonstruoti vanojimo procedūrą. Procedūros trukmė - iki 15 min. Dalyviui suteikiama: vieta, žmogus-modelis, 2 ąžuolo, 2 beržo ir 1 kadagio vantos, šalto bei karšto vandens kubiliukai, kaušas vandeniui pilti. Dalyvis turi teisę naudotis savo vantomis ir kitomis pirties priemonėmis, jeigu jos nekenkia vanojamajam ir yra leidžiamos Teisėjų Kolegijos.
e. Pasirodymus stebi ir vertina Teisėjų kolegija iš 5 teisėjų, kurių 3 turi tarptautinio teisėjavimo Vanojimo čempionatuose patirtį.
f. Teisėjų kolegija pasirodymus vertina 8 kriterijus 6 balų skalėje.
g. Kiekvienas pasirodymas įvertinamas iškart, rezultatą fiksuoja Čempionato sekretorius.
h. Oficialūs Čempionato rezultatai yra kiekvienam dalyviui užpildyti vertinimo lapai, kuriuose pažymėti teisėjų individualūs vertinimai.

5. Čempionato prizinis fondas bei apdovanojimai

a. Čempionatas organizuojamas Čempionato fondo lėšomis. Fondas laikomas tikslinėje VšĮ Pirties akademija sąskaitoje. Jį administruoja VšĮ Pirties akademija, lėšų panaudojimą kontroliuoja Orgkomitetas.
b. Čempionato fondą sudaro: rėmėjų pervestos lėšos, Čempionato dalyvių registracijos įnašai, pajamos iš veiklos, vykdomos Čempionato metu.
c. Čempionato fondo lėšos panaudojamos Čempionato teisėjų ir Sekretoriaus darbo išlaidoms padengti, informacijai apie Čempionatą ir jo rėmėjus skleisti, Čempionato atributikai, prizams, dokumentacijai bei diplomams spausdinti bei 3-ojo Tarptautinio vanojimo Čempionato organizavimui. Prioritetinės lėšų panaudojimo kryptys yra 3-ojo Tarptautinio Čempionato organizavimas bei informacijos apie Čempionatą skleidimas.
d. Čempionate yra šie apdovanojimai: Pirma, Antra ir Trečia vietos pagal bendrą balų skaičių bei papildomos nominacijos: diplomas „už geriausia vanojimo techniką“, „estetiškiausios procedūros“ diplomas.
e. Visi atrankinio etapo dalyviai gauna Čempionato dalyvio pažymėjimus, o Finalinio etapo nugalėtojai, teisėjai bei Čempionato sekretorius - nugalėtojų diplomus.
f. Pirmos, Antros ir Tračios vietos laimėtojai gauna teisę startuoti 3-ajame Tarptautiniame vanojimo Čempionatą, vyksiančiame 2011 m. vasario mėn. 12-13 d. Druskininkų vandensparke.
g. Tuo atveju, jei vienas iš nugalėtojų atsisako startuoti 3-ajame Tarptautiniame Čempionate, jo vietą užima kitas Čempionato dalyvis pagal oficialią rezultatų lentelę.

6. Teisėjavimas.

a. Čempionato dalyviai negali būti Finalinio etapo teisėjų kolegijos teisėjais.
b. Finalinio etapo teisėjai negali teisėjauti atrankiniame etape ir atvirkščiai.
c. Atrankinio etapo teisėjai gali patys būti atrankinių varžybų dalyviais, tačiau pasirodymo dieną jie teisėjauti negali.
d. Kiekvienas teisėjas kiekvieno dalyvio įvertinimui gauna oficialų vertinimo lapą. Visi lapai yra registruojami ir pasirašomi Čempionato sekretoriaus.
e. Vertinimo lapą sudaro Čempionato Organizatorius. Jame surašomi vertinimo kriterijai, paliekama vietos pastaboms.
f. Pagrindinė teisėjo pareiga - sąžiningai, tvarkingai ir nepriklausomai užpildyti vertinimo lapą. Jam turi būti sudarytos atitinkamos sąlygos - atskira patalpa ar bent darbo vieta. Vertinimui jis turi ne mažiau kaip 10 minučių. Vertinimas gali būti pildomas per save kopijuojantį popierių. Lapo originalas yra atiduodamas sekretoriui iki kito dalyvio pasirodymo pradžios. Vertinimo lapų duomenys yra slapti iki Čempionato etapo pabaigos.
g. Visiems dalyviams baigus pasirodymus, sekretorius suskaičiuoja balus ir užpildo varžybų protokolą. Atrankinio etapo varžybų protokolai ir vertinimo lapai viešai neskelbiami iki atrankinio etapo pabaigos.
h. Atrankinio etapo rezultatai susumuojami ir nugalėtojai paskelbiami bendrame Orgkomiteto bei Teisėjų komisijos posėdyje. Posėdžio metu visi dalyviai turi vienodą balso teisę ir sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą sprendimą priima Teisėjų komisija balsuojant.
i. Finalinio etapo rezultatai susumuojami ir patvirtinami Teisėjų kolegijos posėdyje, kuris įvyksta iškart po paskutinio dalyvio pasirodymo. Posėdyje dalyvauja 5 teisėjų kolegijos nariai ir Čempionato sekretorius, tačiau pastarasis neturi sprendžiamo balso teisės. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Esant lygiam balsų skaičiui klausimą sprendžia Pagrindinis teisėjas.
j. Teisėjų komisija arba kolegija vienintelės turi teisę uždrausti arba nutraukti dalyvio pasirodymą jam pažeidus taisykles ar viešąją tvarką
k. Čempionato teisėjų posėdžių rezultatai yra galutiniai ir neapskundžiami

7. Vertinimo kriterijai

a. Prisistatymas publikai. Apranga. Estetiškumas. Mandagumas. Artistiškumas.
b. Procedūros esmės gilus supratimas ir atskleidimas.
c. Psichologinio kontakto su klientu suradimas ir išlaikymas. Empatija, jautrumas.
d. Kontakto su kūnu kokybė. Masažo įgūdžių įvairovė ir kokybė.
e. Sugebėjimas atpalaiduoti.
f. Kūno ir jo dalių įšildymas.. Darbo su karštu garu įgūdžiai ir sugebėjimai.
g. Vanojimo technikos metodai ir įvairovė.
h. Procedūros saugumas. Darbo vietos organizavimas ir darbo ergonomika (jėgų tausojimas)

8. Vertinimo balai

a. 1 – kriterijus praktiškai neišpildytas arba išpildytas labai fragmentiškai
b. 2 – kriterijus silpnai išpildytas, gali būti kur kas geriau
c. 3 – kriterijus išpildytas vidutiniškai, akivaizdu, kad gali būti ir geriau
d. 4 – kriterijus išpildytas gerai, tačiau nesunkiai galėtų būti dar geriau
e. 5 – kriterijus išpildytas labai gerai, tačiau kai kurios detalės gali būti dar geresnės
f. 6 – kriterijus puikiai išpildytas, sunku sugalvoti, kas galėjo būti geriau

9. Papildomi balai

a. Organizatorius Finaliniame etape gali skirti papildomą teisėją teisėjavimui darbo vietoje.
b. Darbo vietos teisėjas atsako už saugumą pasirodymo metu, iš arti stebi pasirodymą, darbo vietos sutvarkymą prieš ir po procedūros, gali padėti dalyviui užpilti garą pagal jo prašymą, taip pat padeda objektyviai vertinti pasirodymą, atsakydamas į kitų teisėjų klausimus,
c. Darbo vietos teisėjas išreiškia savo nuomonę apie dalyvį įvertindamas jo veiksmus balais pagal paskutinį kriterijų 6 balų skalėje, jo duoti balai sumuojami su visais kitais

10. Skundai

a. Visi skundai ir pastabos dėl varžybų eigos yra pateikiami Čempionato sekretoriui
b. Varžybų dieną skundus nagrinėja Teisėjų kolegija arba komisija, laikotarpiu tarp varžybų - Orgkomitetas

11. Pasirengimas Čempionatui ir informacijos sklaida

a. Visuomenei bei žiniasklaidos atstovams Čempionatas pristatomas Pirties preskonferencijoje, Dvaro pirtyje 2010 m. gruodžio 4 d. Dalyvavimas – su Čempionato Orgkomiteto kvietimais.
b. Čempionato Organizatorius, siekdamas užtikrinti finalinio etapo pasirodymų kokybę atrankinio etapo nugalėtojams surengia Startinę konsultaciją, išaiškindamas Čempionato pasirodymo kriterijus.
c. Siekiant užtikrinti pasirodymų saugumą bei rimtį Čempionato Finalinio etapo pasirodymai techninėmis priemonėmis fiksuojami tik su Organizatoriaus leidimu.
d. Oficialūs Čempionato rezultatai, fotomedžiaga, teisėjų komentarai skelbiami tinklapyje Pirtis.lt. Perspausdinant medžiagą kituose šaltiniuose, nuoroda į Pirtis.lt būtina.
e. Organizatoriaus, Pagrindinio Rėmėjo bei Organizavimo partnerio skelbiamoje informacijoje apie Čempionatą minimi 3 oficialūs Čempionato asmenys bei jų logotipai ir Čempionato rėmėjų pavadinimai bei logotipai.
f. Pirtys, kuriose vyksta Atrankinio etapo pasirodymai ir spaudos konferencija laikomos Čempionato rėmėjais.

 


Patvirtinta 1-ojo Lietuvos vanojimo Čempionato Orgkomiteto
Rimas Kavaliauskas,
Egidijus Žukauskas,
Aridas Pabedinskas,
Valdas Rimavičus,
Saulius Tučkus,
Juozas Šarkus,


 

uždaryti

Pastabos administratoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“

Užduokite klausimą

Prisijunkite ir klauskite pirties žinovų ir pirtininkų.

 

 

Vanojimas
„Vanoti gali kiekvienas“ - mano Valdas Rimavičius, Dvaro pirties atstovas, 1-ojo Lietuvos vanojimo čempionato Orgkomiteto narys