Uždaryti

Čempionato reglamentas

Jūs esate čia: Namai » Pirties akademija » Vanojimo čempionatai » 2-asis Lietuvos vanojimo Čempionatas » Čempionato reglamentas

Čempionato regmalentas - tai pagrindinis dokumentas, pagal kurį organizuojamas renginys. Jis numato dalyvių registracijos tvarką, varžybų tvarką, teisėjavimo kriterijus ir apdovanojimų įteikimą.

2-ojo Lietuvos vanojimo čempionato reglamentas

1. Čempionato dalyviai ir jų registracija

a) Dalyvauti Čempionate gali kiekvienas pilnametis Lietuvos pilietis, pareiškęs norą ir įvykdęs startinius reikalavimus: užpildyta ir pasirašyta Čempionato dalyvio paraiška bei sumokėtas 70 Lt Čempionato registracijos mokestis. 
b) Dalyvio anketa užpildoma ir atsiunčiama el. paštu registracija@pirtis.lt iki 2012 m. vasario 6 d. 12:00 val. Anketas peržiūri, registruoja bei dalyvius informuoja sekretorius, paskirtas Čempionato Organizatoriaus.
c) Registracijos mokestis sumokamas į VšĮ „Lietuviškos pirties akademija“ sąskaitą. Dalyviui neatvykus ar dėl kitų priežasčių nestartavus Čempionate, mokestis negrąžinamas.

2. Bendroji varžybų tvarka

a) Teisėjų Komisija, vadovaudamasi Čempionato Vertinimo taisyklėmis, įvertina kiekvieną pasirodymą bendra balų suma.
b) Oficialūs Čempionato rezultatai yra kiekvienam dalyviui užpildyti vertinimo lapai, kuriuose pažymėti teisėjų individualūs vertinimai.
c) Kiekvieno pasirodymo įvertinimas yra sudaromas iškart po pasirodymo, Čempionato sekretoriaus fiksuojamas ir vėliau negali būti keičiamas.
d) Kiekvienoje rungtyje yra po 3 prizines vietas.
e) Pasirodymų eiliškumas nustatomas burtų keliu Čempionato atidarymo dieną.
f) Kiekvieną dalyvį prieš pasirodymą apžiūri Čempionato gydytojas. Jis turi teisę iškilus rimtam įtarimui dėl dalyvio blaivumo ar sveikatos būklės siūlyti Teisėjų komisijai uždrausti dalyvio pasirodymą.
g) Kiekvienas dalyvis Čempionate pasirodo savo rizika ir atsakomybe. Čempionato organizatorius neatsako už dalyvio pasirodymo pasekmes jo sveikatai.
h) Čempionato dalyviai (vanotojai bei modeliai) pasirodymuose negali būti nuogi (minimali apranga – kelnaitės).

3. Vanojimosi garinėje pirtyje rungtis

a) Vanojimosi rungtis vyksta lygiagrečiai su vanojimo rungtimi, pagal grafiką, patvirtintą Organizatorių.
b) Vanojimosi rungtyje Dalyvis turi pademonstruoti savęs vanojimo procedūrą. Procedūros trukmė - iki 15 min. Dalyviui suteikiama: vieta, 2 ąžuolo, 2 beržo ir 1 kadagio vantos, šalto bei karšto vandens kubiliukai, kaušas vandeniui pilti. Dalyvis neturi teisės naudotis savo pirties priemonėmis.

4. Klasikinio vanojimo garinėje pirtyje rungtis

a) Kiekvienam pasirodymui suteikiama 20 min. Pasirodymas pradedamas viešu dalyvio prisistatymu, demonstruojamos procedūros paaiškinimu ir baigiasi darbo vietos sutvarkymu.
b) Kiekvienas dalyvis prieš pasirodymą gauna 5 min darbo vietai pasiruošti.
c) Dalyvis privalo pademonstruoti vanojimo procedūrą. Procedūros trukmė - iki 15 min. Dalyviui suteikiama: vieta, žmogus-modelis, 2 ąžuolo, 2 beržo ir 1 kadagio vantos, šalto bei karšto vandens kubiliukai, kaušas vandeniui pilti. Dalyvis turi teisę naudotis savo vantomis ir kitomis pirties priemonėmis, jeigu jos nekenkia vanojamajam ir yra leidžiamos Teisėjų Komisijos.
d) Pasirodymus stebi ir vertina 5 teisėjų komisija.

5. Čempionato prizinis fondas bei apdovanojimai

a) Čempionatas organizuojamas Organizatoriaus lėšomis.
b) Čempionato lėšas sudaro: rėmėjų pervestos lėšos, Čempionato dalyvių registracijos įnašai, pajamos iš veiklos, vykdomos Čempionato metu.
c) Čempionato diplomai išduodami: nugalėtojams, dalyviams, organizacijoms, pasiuntusioms dalyvius, teisėjams, rėmėjams.
d) Čempionato lėšos panaudojamos: Čempionato teisėjų ir Sekretoriaus darbo išlaidoms padengti, informacijai apie Čempionatą ir jo rėmėjus skleisti, Čempionato reprezentacinėms išlaidoms, atributikai, prizams, dokumentacijai bei diplomams spausdinti, kitiems Čempionato organizavimo kaštams padengti.
e )Klasikinio vanojimo rungties nugalėtojai gauna teisę atstovauti Lietuvai Tarptautiniame vanojimo Čempionate.

6. Teisėjavimas

a) Čempionato dalyviai negali būti teisėjais.
b) Teisėjų Komisiją sudaro 5 teisėjai ir Teisėjų Komisijos pirmininkas.
c) Teisėjų Komisijos pirmininkas vertinime nedalyvauja, bet prižiūri vertinimo eigą, surenka vertinimo lapus ir pasirašo protokolus.
d) Kiekvienas teisėjas kiekvieno dalyvio įvertinimui gauna oficialų vertinimo lapą. Visi lapai yra registruojami ir pasirašomi Čempionato sekretoriaus.
e) Vertinimo lapą sudaro Čempionato Organizatorius. Jame surašomi vertinimo kriterijai, paliekama vietos pastaboms.
f) Pagrindinė teisėjo pareiga - sąžiningai, tvarkingai ir nepriklausomai užpildyti vertinimo lapą. Jam turi būti sudarytos atitinkamos sąlygos - atskira patalpa ar bent darbo vieta.
g) Vertinimo lapas pildomas 2 egzemplioriais: juodraštis ir švarraštis. Švarraštis atiduodamas sekretoriui iki kito dalyvio pasirodymo pradžios. Vertinimo lapų duomenys yra slapti iki Čempionato etapo pabaigos.
h) Visiems dalyviams baigus pasirodymus, sekretorius suskaičiuoja balus ir užpildo varžybų protokolą.
i) Atrankinio etapo rezultatai susumuojami ir nugalėtojai paskelbiami bendrame Orgkomiteto bei Teisėjų komisijos posėdyje. Posėdžio metu visi dalyviai turi vienodą balso teisę ir sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą sprendimą priima Teisėjų komisija balsavimo būdu.
j) Rezultatai susumuojami ir patvirtinami Teisėjų Komisijos posėdyje, kuris įvyksta iškart po paskutinio dalyvio pasirodymo. Posėdyje dalyvauja Teisėjų Komisijos nariai, ir Čempionato sekretorius, tačiau pastarasis neturi sprendžiamojo balso teisės. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Esant lygiam balsų skaičiui, klausimą sprendžia Komisijos Pirmininkas.
Teisėjų komisija vienintelė turi teisę uždrausti arba nutraukti dalyvio pasirodymą jam pažeidus taisykles ar viešąją tvarką
Čempionato teisėjų posėdžių rezultatai yra galutiniai ir neskundžiami.

7. Vertinimo kriterijai vanojimosi rungtyje

a) Prisistatymas publikai. Apranga. Estetiškumas.
b) Procedūros pristatymas, sugebėjimas patraukti.
c) Vanojimosi pozos. Įvairovė, adekvatumas.
d) Sugebėjimas liesti savo kūną. Masažo įgūdžiai.
e) Sugebėjimas atsipalaiduoti.
f) Kūno ir jo dalių įšildymas. Darbo su karštu garu įgūdžiai ir sugebėjimai.
g) Vanojimosi technikos įvairovė.
h) Procedūros saugumas. Jėgų tausojimas.

8. Vertinimo kriterijai klasikinio vanojimo rungtyje.

a) Prisistatymas publikai. Apranga. Estetiškumas. Mandagumas. Artistiškumas.
b) Procedūros esmės gilus supratimas ir atskleidimas.
c) Psichologinio kontakto su klientu suradimas ir išlaikymas. Empatija, jautrumas.
d) Kontakto su kūnu kokybė. Masažo įgūdžių įvairovė ir kokybė.
e) Sugebėjimas atpalaiduoti.
f) Kūno ir jo dalių įšildymas.. Darbo su karštu garu įgūdžiai ir sugebėjimai.
g) Vanojimo technikos metodai ir įvairovė.
h) Procedūros saugumas. Darbo vietos organizavimas ir darbo ergonomika (jėgų tausojimas)

9. Vertinimo balai

1 – kriterijus praktiškai neišpildytas arba išpildytas labai fragmentiškai
2 – kriterijus silpnai išpildytas, gali būti kur kas geriau
3 – kriterijus išpildytas vidutiniškai, akivaizdu, kad gali būti ir geriau
4 – kriterijus išpildytas gerai, tačiau nesunkiai galėtų būti dar geriau
5 – kriterijus išpildytas labai gerai, tačiau kai kurios detalės gali būti dar geresnės
6 – kriterijus puikiai išpildytas, sunku sugalvoti, kas galėjo būti geriau

10. Skundai

a) Visi skundai ir pastabos dėl varžybų eigos yra pateikiami Čempionato sekretoriui.
b) Skundai nagrinėjami tik varžybų dieną. Skundus nagrinėja Teisėjų komisija.

11. Pasirengimas Čempionatui ir informacijos sklaida

a) Visuomenei bei žiniasklaidos atstovams Čempionatas pristatomas tinklapyje Pirtis.lt.
b) Siekiant užtikrinti pasirodymų saugumą bei rimtį, Čempionato pasirodymai techninėmis priemonėmis fiksuojami tik su Organizatoriaus leidimu.
c) Oficialūs Čempionato rezultatai, fotomedžiaga, teisėjų komentarai skelbiami tinklapyje Pirtis.lt.
d) Visoje Čempionato komunikacijoje minimi Organizatoriaus ir rėmėjų logotipai. 

uždaryti

Pastabos administratoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“