Uždaryti

Studijų tvarka

Jūs esate čia: / » Pirties akademija » Pirties meistriškumo kursai » Studijų tvarka

Studijos Lietuviškos pirties akademijos organizuojamuose Pirties meistriškumo kursuose yra suaugusių profesinis ugdymas. Studijų programa yra pripažinta LR Sveikatos apsaugos mininsterijos kaip privaloma asmenims, teikiantiems sveikatingumo paslaugas pirtyje.

Studijos iš esmės yra suskirstytos į 3 pagrindinius etapus:

 1. Įvadinį lygį
 2. Pirtininko mėgėjo lygį
 3. Pirtininko profesionalo lygį

Visi studijuojantieji pirties meistriškumo kursuose yra registruojami svetainės Pirtis.lt duomenų bazėje. Studijuojančių statusas gali būti dvejopas:

• Laisvieji klausytojai,
Pirties meistriškumo klubo nariai,

Visi klausytojai lankantys kursus įsipareigoja laikytis žemiau surašytos studijų tvarkos.

Pagrindinės sąvokos ir terminai

Studijų tema. Tai organiškai susijusių žinių apie pirtį dalis, išdėstoma vieno užsiėmimo metu. Temos yra teorinės, praktinės ar savarankiško studijavimo. Visas temų sąrašas.

Dėstytojas. Tai - pirtininkas profesionalas, pabaigęs Pirties meistriškuimo kursų programą, sėkmingai išlaikęs egzaminą pagal tvarką, galiojančią nuo 2015 m. Jis privalo turėti naujo pavyzdžio Pirtininko profesionalo diplomą. Dėstytojas turi būti patvirtintas LPA administracijos.

Teorinė tema. Dėstoma savo srities specialisto arba pirtininko – dėstytojo, išsamiai pasirengusio šiai temai ir turinčio dėstymo patirtį.

Praktinė tema. Dėstoma praktiškai tinkamai pasirengusio pirtininko – meistro. Pirtis, kurioje dėstoma praktinė tema yra 100% moderuojama ir vedama dėstytojo.

Edukacinė pirtis. Vedama tinkamai apsirengusio pirtininko profesionalo. Jos metu lieka laiko ir dalyvių savarankiškoms bei tarpusavio procedūroms, o pirtinkas moderuoja ir veda ją tik dalinai.

Studijų temų užskaitymas

Nuo 2016 m. studijų temos studentams užskaitomos tik po atitinkamos žinių patikrinimo anketos atsakymo ir patikrinimo. Kiekviena anketa yra individuali ir išlieka duomenų bazėje visam laikui. Taip pat išlieka ir jos klausimų įvertinimai, kuriuos suteikia vienas iš LPA dėstytojų ekspertų. Atsakymas į kiekvieną klausimą gali būti įvertintas skirtingai - nuo 0 iki 100% su 25% žingsniu. Įvetinimo lankstumas atspindi realių žinių apie pirtį įvairiapusiškumą ir yra naudingas studentui.

Studijų krypties įskaita

Gaunama, įskaičius visas studijų krypties temas bei užpildžius temų žinių patikrinimo anketas. Darbo su kūnu krypties įskaitai papildomai įgūdžiai tikrinami įskaitinėje pirtyje, kur studentai, laikantys įskaitą, kuria procesą, o dėstytojai tik stebi. Įskaitinėje pirtyje dalyvauja mažiausiai 2 dėstytojai. Įskaitai gauti reikalinga jų abiejų teigiama išvada apie studento darbą.

Pirties renginių ir seminarų formos

Bėgant metams nusistovėjo kelios renginių ir seminarų formos.

Pirties seminaras

Tai mokymo renginys, organizuojamas LPA, vedamas dėstytojo ir paskelbtas per Pirtis.lt studijų sistemą. Į semianarus registruojamasi šia tvarka. Seminarai būna teoriniai, praktiniai ir mišrūs. Kai kuriais atvejais seminarai gali būti nuotoliniai, vykstantys per internetą. Seminare yra būtinai išdėstoma bent viena ar daugiau studijų temų.

Pirties meistriškumo klubo nariai gali dalyvauti visuose Pirties meistriškumo kursų seminaruose su maždaug 10% nuolaida. Jei seminarui galioja kvalifikaciniai reikalavimsi, jie galioja ir Klubo nariams

Klubo renginys

Klubo renginį veda pirtininkas profesionalas - PMK narys. Klubo pirtis skelbiama LPA renginių grafike ir PMK nariai turi galimybę į ją užsiregistruoti, jei nėra papildomų specifinių apribojimų (moterų pirtis, kvalifikacijos minimumas ar pan.) Klubo pirtyje vedančio pirtininko sprendimu gali dalyvauti klientai - asmenys, mokantys už pirties procedūras.

Klubo nariai, turintys Pirtininko mėgėjo kvalifikaciją ir prižiūrimi pirties vedančiojo gali padėti jam atlikti pirties procedūras klientams.
Klubo pirties vedantysis savarankiškai ir savo atsakomybe tvarko klubo renginio finansus.

PMK nariai į Klubo renginį registruojasi Pirtis.lt sistemoje, registracijos mokestį sumokėdami už tai taškais. Renginio vedėjas gauna už reginio vedimą taškus.

Klubinė pirtis

PMK narys gali savo turimą pirtį registruoti kaip klubinę pirtį. Informacija apie ją skalbiama Pirtis.lt, tačiau prieinama tik Pirties meistriškumo klubo nariams. Jos skelbimas gali būti apribotas tik PMK nariams. Norėdamas savo klubinėje pirtyje organizuoti Klubo renginį, pirties savininkas turi pasikviesti Klubo pirtininką, kad šis pravestų renginį. Finansiniai atsiskaitymai tarp renginio vedėjo ir pirties savininko yra jų tarpusavio reikalas.

Fakultatyvinė pirtis

Tai pirtininko profesionalo vedama edukacinė pirtis, kurioje gali dalyvauti ir kviestiniai lektoriai, svečiai. Fakultatyvinių edukacinių pirčių tikslas - plėsti dalyvių akiratį, pamokyti naujų metodų, suteikti papildomų, privalomoje programoje nenumatytų žinių. Edukacinės pirties tikslas - formuoti būsimųjų pirtininkų individualumą.
 

Studijų temų įskaitymas

Tema įskaitoma visiems dalyvavusiems, išskyrus šiuos atvejus:

 1. studentas dalyvavo tik formaliai, neatliko užduočių,
 2. studentas nedalyvavo praktiniuose darbuose,
 3. studentas pavėlavo ir negirdėjo ar nematė dalies temos dėstymo,
 4. studentas trukdė seminaro eigai, nereagavo į dėstytojo pastabas, nepagarbiai replikavo,
 5. studentas seminaro metu aktyviai propagavo ir reklamavo kokias nors prekes, paslaugas, pažiūras ar gyvenimo būdą.

Jei tema dėstoma nuotoliniu būdu (webinaras ar pan.), tema įskaitoma tik užpildžius anketą ne prasčiau nei 50%.

Temų užskaita eksternu

Siekiant į profesionalias studijas įtraukti ir asmenis, savarankiškai ir neorganizuotai įgijusius pirties įgūdžius  galima kai kurias studijų temas užskaityti eksternu. Tai vyksta tokia tvarka.

PMK pirtininkas profesionalas, vedantis Klubo pirtis gali pateikti užskaitos eksternu rekomendaciją asmeniui, kurį pažįsta, kuris yra buvęs jo vedamose pirtyse, kurio darbą pirtyje pirtininkas yra asmeniškai matęs ir įvertinęs. Asmuo, siekiantis užsakitos, turi pateikti raštišką prašymą nurodydamas, kurią temą (temas) jis nori gauti eksternu, nurodyti, kur ir kada įgijo praktinius įgūdžius.

Kvalifikacija tikrinama 2 etapais:

 1. Asmuo turi užpildyti temos žinių patikrinimo anketą ne prasčiau nei 50%
 2. Asmuo turi susitikti su žinių vertinimo komisija, susidedančia bent iš 2 dėstytojų, sudalyvauti įvertinimo pokalbyje, kurio metu bus apklaustas ir gauti bendrą komisijos narių įvertinimo vidurkį, ne mažesnį nei 4,00 balo (6 balų sistemoje). Komisijoje privalo būti bent vienas dėstytojas, kursuose dėstantis vertinamą temą.

Žinių vertinimas yra mokama paslauga, ji teikiama tik sumokėjus atitinkamą mokestį į LPA sąskaitą. Mokestis yra skiriamas dėstytojų darbui apmokėti. Kai kuriais atvejais, esnat palankioms sąlygoms ji gali būti teikiama ir nemokamai.

Jei užskaitoma tema yra praktinė, įgūdžiai tikrinami Klubo pirties metu. Į Pirtininko mėgėjo lygį įeinančios temos gali būti patvirtinamos supaprastinta tvarka, kai žinių vertinimo komisijos vaidmenį atlieka pirtininkas dėstytojas Klubo pirties metu. Tokiu atveju kvalifikacijos patvirtinimas yra nemokamas. Tačiau supaprastinto vertinimo atveju žinių patikrinimo anketa išlieka privaloma.

LPA administracija, remdamasi žinių vertinimo komisijos išvada ir žinių patikrinimo anketos rezultatu įskaito prašančiam asmeniui studijų temą po registacijos mokesčio sumokėjimo. Vienos temos registracijos mokestis yra 10€. Eksternu registruojant daugiau temų, taikomos registracijos mokesčio nulaidos: 3 temos - 25€, 5 temos - 40€, 8 temos - 65€. Nurodyti mokesčiai galioja iki 2016 m birželio 1 d.

Kursų lankymo tvarka

Kiekvienas kursų lankytojas, užsiregistruodamas į kursus tuo pačiu sutinka su šiomis taisyklėmis ir prisiima atitinkamą atsakomybę:

 1. Kursų klausytojas neprisiima įsipareigojimų baigti visą mokymų kursą.
 2. Laisvieji klausytojai patys renkasi, kokiuose seminaruose nori dalyvauti, ir moka už juos nustatytą kainą.
 3. Pabaigus seminarą, lankytojui užskaitomos šio seminaro edukacinės temos, jeigu išpildytos šios sąlygos:
  a) dalyvis išbuvo visą seminaro laiką, stipriai nevėlavo, anksčiau neišvažiavo;
  b) dalyvis geranoriškai ir stropiai atliko praktines užduotis ir su jomis susidorojo;
  c) nėra dėstytojo pastabų dėl drausmės ar neetiško elgesio;
  d) dalyvis užpildė temos žinių patikrinimo anketą;
 4. Kursų baigimui yra privalomas baigiamasis egzaminas, o Pirtininkui mėgėjui - įskaita.
 5. Kursų lankytojas įsipareigoja gerbti mokymo įstaigą, jos dėstytojus, laikytis visuotinai priimtų etiško bendravimo normų
 6. Kursų dalyvis sutinka, kad pirties paslaugų teikimas yra susijęs su klientų saugumu ir sveikata bei įsipareigoja savarankiškai nesiskelbti teikiančiu pirtininko paslaugas tol kol pabaigs visą nustatytą kursą ir gaus pirtininko - profesionalo diplomą.
 7. Kursų lankytojas sutinka, kad nebaigus pirtininko apmokymo kurso ir neišlaikius egzamino yra neetiška:
  a) mokyti kitus to, ko pats dar mokosi,
  b) teikti pirtininko paslaugas už atlygį,
  c) už akių nepagarbiai atsiliepti apie mokymo įstaigą bei savo Mokytojus;
  ir įsipareigoja to nedaryti.
 8. Dalyviui pažeidus 6-o skirsnio reikalavimus Lietuviškos pirties akademijos administracija pasilieka teisę:
  a) panaikinti dalyvio temos ar temų įskaitą,
  b) atsisakyti toliau mokyti dalyvį nepriklausomai nuo jo sumokėtų mokesčių ir avansų,
  c) paskelbti su tuo susijusią informaciją.
 9. Mokymo įstaiga suteikia kursų dalyviui prieigą prie papildomos seminarų ir temų medžiagos Pirtis.lt puslapiuose.
 10. Dalyvis įsipareigoja gautos medžiagos nekopijuoti, neatgaminti bet kokiose laikmenose ir forma be Pirtis.lt administratoriaus leidimo.
 11. Dalyviui suteikiama teisė dalyvauti mokomuosiuose Pirtis.lt forumuose, po tai kai bus užskaitytos reikiamos kursų temos.
 12. Dalyvis įsipareigoja forumuose dalyvauti savo tikru vardu ir pavarde ir laikytis forumų taisyklių.
 13. Tapęs Pirties meistriškumo klubo nariu: dalyvis įgauna papildomų teisių ir pareigų, nustatytų Pirties meistriškumo klubo nuostatuose.
 14. Lietuviškos pirties akademijos administracija turi teisę taikyti šias nuobaudas: a) įspėti kursų dalyvį; b) panaikinti vienos ar kelių mokymo temų įskaitą.

Lietuviškos pirties akademija pasilieka teisę šias taisykles pakeisti.

 

uždaryti

Pastabos administratoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“

Užduokite klausimą

Prisijunkite ir klauskite pirties žinovų ir pirtininkų.

Renginiai

Sveikos pirties ABC Plius

2018-01-27
Liko 1 vieta
Renginio vieta: Pirčių sodas. Melkio km. Pikeliškių sen. Vilniaus raj.