Uždaryti

Studijų tvarka

Jūs esate čia: Namai » Pirties akademija » Pirties meistriškumo kursai » Studijų tvarka

Studijos Lietuviškos pirties akademijos organizuojamuose Pirties meistriškumo kursuose yra suaugusių profesinis ugdymas. Studijų programa yra pripažinta LR Sveikatos apsaugos mininsterijos kaip privaloma asmenims, teikiantiems sveikatingumo paslaugas pirtyje.

Studijos iš esmės yra suskirstytos į 3 pagrindinius etapus:

 1. Įvadinį lygį
 2. Pirtininko mėgėjo lygį
 3. Pirtininko profesionalo lygį

Visi studijuojantieji pirties meistriškumo kursuose yra registruojami svetainės Pirtis.lt duomenų bazėje. Studijuojančių statusas gali būti dvejopas:

• Laisvieji klausytojai,
Pirties meistriškumo klubo nariai,

Visi klausytojai lankantys kursus įsipareigoja laikytis žemiau surašytos studijų tvarkos.

Pagrindinės sąvokos ir terminai

Studijų tema. Tai organiškai susijusių žinių apie pirtį dalis, išdėstoma vieno užsiėmimo metu. Temos yra teorinės, praktinės ar savarankiško studijavimo. Visas temų sąrašas.

Dėstytojas. Tai - pirtininkas profesionalas, pabaigęs Pirties meistriškuimo kursų programą, sėkmingai išlaikęs egzaminą pagal tvarką, galiojančią nuo 2015 m. Jis privalo turėti naujo pavyzdžio Pirtininko profesionalo diplomą. Dėstytojas turi būti patvirtintas LPA administracijos.

Teorinė tema. Dėstoma savo srities specialisto arba pirtininko – dėstytojo, išsamiai pasirengusio šiai temai ir turinčio dėstymo patirtį.

Praktinė tema. Dėstoma praktiškai tinkamai pasirengusio pirtininko – meistro. Pirtis, kurioje dėstoma praktinė tema yra 100% moderuojama ir vedama dėstytojo.

Edukacinė pirtis. Vedama tinkamai apsirengusio pirtininko profesionalo. Jos metu lieka laiko ir dalyvių savarankiškoms bei tarpusavio procedūroms, o pirtinkas moderuoja ir veda ją tik dalinai.

Studijos ir temos

Visos studijos yra padalintos į temas.

Anketos pildymas

Po sudalyvavimo seminare, kuriame buvo išdėstyta tema (-os) yra pažymima, kad studentas dalyvavo. Nuo šio momento 30 dienų studentui tampa prieinama žinių patikrinimo anketa, kurią jis mato savo „studijų zonoje“ (reikia būti prisijungus prie Pirtis.lt). Studentui atidarius anketą, ji saugoma 24 val. su jo tarpiniais atsakymais. Studentas gali ją pildyti per kelis kartus 24 val. laikotarpyje. Baigęs pildyti jis ją gali pateikti arba tiesiog išsaugoti ir ji bus automaitiškai pateikta praėjus 24 val. nuo jos pildymo pradžios. Taip pat bus pateiktos ir nepilnai užpildytos anketos.

Anketos tikrinimas

LPA dėstytojai patikrina anketą ir kiekvieną studento atsakymą įvertina atsikrai 6 balų skalėje. Dalis klausimų yra atviri - juos vertinant žiūrime kaip studentas mąsto, ar jis sugeba savarankiškai daryti išvadas, surasti atsakymus sudėtingesnėse situacijose. Neatsakyti klausimai visada vertinami pačiu mažiausiu balu - 1. Kai kuriuos atsakymus dėstytojas pakomentuoja, siekdamas, kad studentas geriau suprastų išeitą temą ir jos niuansus.

Anketos pildymas, informacijos pajieška, savarankiškų atsakymų formulavimas ir dėstytojo komentarai yra papildoma ir svarbi mokymosi dalis, labai naudinga tiems, kurie mokosi rimtai ir siekia atitinkamo diplomo. Anketų pildymas ir įvertinimas yra nemokamas 45 dienas nuo dalyvavimo seminare.

Dėstytojui patikrinus anketą, sistema suskaičiuoja aritmetinį visų atsakymų įvertinimų vidurkį ir pateikia studentui jo studijų zonoje - studijų temų sąraše.

Temos užskaitymas

Tema yra užskaitoma, jei anketos įvertinimas yra ne maženis nei 3,50. Jei įvertinimas yra žemesnis - tema neužskaitoma, ir studento statusas sistemoje yra „išklausęs temą“. Studentas gali ir toliau (dažniausiai, bet ne visada) būti kviečiamas į seminarus bei mokytis toliau. Tačiau jis gali ir pakartotinai pildyti studjų temos anketą, tačiau jau už papildomą mokestį. Tipiškas anketos pildymo mokestis yra 8€, bet temą išklausęs studentas moka tik pusę šios sumos, be to, mokant už anketą galioja studeto lojalumo taškai.

Tema taip pat gali būti neiskaityta šiais atvejais:

 • studentas dalyvavo tik formaliai, neatliko užduočių,
 • studentas nedalyvavo praktiniuose darbuose,
 • studentas pavėlavo ir negirdėjo ar nematė dalies temos dėstymo,
 • studentas trukdė seminaro eigai, nereagavo į dėstytojo pastabas,
 • studentas seminaro metu aktyviai propagavo ir reklamavo kokias nors prekes, paslaugas, pažiūras ar gyvenimo būdą.

Studijos eksternu

Nuo 2018 metų studentai gali studijuoti ir eksternu, tai yra pateikti eksterno prašymą prie tų temų, kurioms eksternas yra leistas. Tačiau LPA adminstracija studento prašymo gali ir netenkinti, nepateikdama jokių paaiškinimų. Visų pirma studijos eksternu bus leistos Ivadininio lygio temoms bei Pirtininko mėgėjo kurso praktinėms temoms. Eksternu laikuti temą leidžiama visada tiems studentams, kurie praėjo individualų paruošimą pas studijų kuratorių. (Informacija pateikta 2018 04 10 ir bus papildyta)

Kvalifikacija tikrinama 2 etapais:

Asmuo turi užpildyti temos žinių patikrinimo anketą ne prasčiau nei 50%
Asmuo turi susitikti su žinių vertinimo komisija, susidedančia bent iš 2 dėstytojų, sudalyvauti įvertinimo pokalbyje, kurio metu bus apklaustas ir gauti bendrą komisijos narių įvertinimo vidurkį, ne mažesnį nei 4,00 balo (6 balų sistemoje). Komisijoje privalo būti bent vienas dėstytojas, kursuose dėstantis vertinamą temą.

Studijų kuratoriai

Studijų kuratoriai - tai LPA Pirties meistriškumo klubo pirtininkai, turintys LPA leidimą individualiai ruošti (kuruoti) studentus tam tikrose temose. Kuratoriai ir jų temų sąrašas skelbiami Pirtis.lt.

Pirties seminaras

Tai mokymo renginys, organizuojamas LPA, vedamas dėstytojo ir paskelbtas per Pirtis.lt studijų sistemą. Į semianarus registruojamasi šia tvarka. Seminarai būna teoriniai, praktiniai ir mišrūs. Kai kuriais atvejais seminarai gali būti nuotoliniai, vykstantys per internetą. Seminare yra būtinai išdėstoma bent viena ar daugiau studijų temų.

Pirties meistriškumo klubo nariai gali dalyvauti visuose Pirties meistriškumo kursų seminaruose su maždaug 10% nuolaida. Jei seminarui galioja kvalifikaciniai reikalavimsi, jie galioja ir Klubo nariams

Klubo renginys

Klubo renginį veda pirtininkas profesionalas - PMK narys. Klubo pirtis skelbiama LPA renginių grafike ir PMK nariai turi galimybę į ją užsiregistruoti, jei nėra papildomų specifinių apribojimų (moterų pirtis, kvalifikacijos minimumas ar pan.) Klubo pirtyje vedančio pirtininko sprendimu gali dalyvauti klientai - asmenys, mokantys už pirties procedūras.

Klubo nariai, turintys Pirtininko mėgėjo kvalifikaciją ir prižiūrimi pirties vedančiojo gali padėti jam atlikti pirties procedūras klientams.
Klubo pirties vedantysis savarankiškai ir savo atsakomybe tvarko klubo renginio finansus.

PMK nariai į Klubo renginį registruojasi Pirtis.lt sistemoje, registracijos mokestį sumokėdami už tai taškais. Renginio vedėjas gauna už reginio vedimą taškus.

Klubinė pirtis

PMK narys gali savo turimą pirtį registruoti kaip klubinę pirtį. Informacija apie ją skalbiama Pirtis.lt, tačiau prieinama tik Pirties meistriškumo klubo nariams. Jos skelbimas gali būti apribotas tik PMK nariams. Norėdamas savo klubinėje pirtyje organizuoti Klubo renginį, pirties savininkas turi pasikviesti Klubo pirtininką, kad šis pravestų renginį. Finansiniai atsiskaitymai tarp renginio vedėjo ir pirties savininko yra jų tarpusavio reikalas.

Fakultatyvinė pirtis

Tai pirtininko profesionalo vedama edukacinė pirtis, kurioje gali dalyvauti ir kviestiniai lektoriai, svečiai. Fakultatyvinių edukacinių pirčių tikslas - plėsti dalyvių akiratį, pamokyti naujų metodų, suteikti papildomų, privalomoje programoje nenumatytų žinių. Edukacinės pirties tikslas - formuoti būsimųjų pirtininkų individualumą.
 

Temų užskaita eksternu

Siekiant į profesionalias studijas įtraukti ir asmenis, savarankiškai ir neorganizuotai įgijusius pirties įgūdžius  galima kai kurias studijų temas užskaityti eksternu. Tai vyksta tokia tvarka.

PMK pirtininkas profesionalas, vedantis Klubo pirtis gali pateikti užskaitos eksternu rekomendaciją asmeniui, kurį pažįsta, kuris yra buvęs jo vedamose pirtyse, kurio darbą pirtyje pirtininkas yra asmeniškai matęs ir įvertinęs. Asmuo, siekiantis užsakitos, turi pateikti raštišką prašymą nurodydamas, kurią temą (temas) jis nori gauti eksternu, nurodyti, kur ir kada įgijo praktinius įgūdžius.

Jei užskaitoma tema yra praktinė, įgūdžiai tikrinami Klubo pirties metu. Į Pirtininko mėgėjo lygį įeinančios temos gali būti patvirtinamos supaprastinta tvarka, kai žinių vertinimo komisijos vaidmenį atlieka pirtininkas dėstytojas Klubo pirties metu. Tokiu atveju kvalifikacijos patvirtinimas yra nemokamas. Tačiau supaprastinto vertinimo atveju žinių patikrinimo anketa išlieka privaloma.

Kursų lankymo tvarka

Kiekvienas kursų lankytojas, užsiregistruodamas į kursus tuo pačiu sutinka su šiomis taisyklėmis ir prisiima atitinkamą atsakomybę:

 1. Kursų klausytojas neprisiima įsipareigojimų baigti visą mokymų kursą.
 2. Laisvieji klausytojai patys renkasi, kokiuose seminaruose nori dalyvauti, ir moka už juos nustatytą kainą.
 3. Pabaigus seminarą, lankytojui užskaitomos šio seminaro edukacinės temos, jeigu išpildytos šios sąlygos:
  a) dalyvis išbuvo visą seminaro laiką, stipriai nevėlavo, anksčiau neišvažiavo;
  b) dalyvis geranoriškai ir stropiai atliko praktines užduotis ir su jomis susidorojo;
  c) nėra dėstytojo pastabų dėl drausmės ar neetiško elgesio;
  d) dalyvis užpildė temos žinių patikrinimo anketą;
 4. Kursų baigimui yra privalomas baigiamasis egzaminas, o Pirtininkui mėgėjui - įskaita.
 5. Kursų lankytojas įsipareigoja gerbti mokymo įstaigą, jos dėstytojus, laikytis visuotinai priimtų etiško bendravimo normų
 6. Kursų dalyvis sutinka, kad pirties paslaugų teikimas yra susijęs su klientų saugumu ir sveikata bei įsipareigoja savarankiškai nesiskelbti teikiančiu pirtininko paslaugas tol kol pabaigs visą nustatytą kursą ir gaus pirtininko - profesionalo diplomą.
 7. Kursų lankytojas sutinka, kad nebaigus pirtininko apmokymo kurso ir neišlaikius egzamino yra neetiška:
  a) mokyti kitus to, ko pats dar mokosi,
  b) teikti pirtininko paslaugas už atlygį,
  c) už akių nepagarbiai atsiliepti apie mokymo įstaigą bei savo Mokytojus;
  ir įsipareigoja to nedaryti.
 8. Dalyviui pažeidus 6-o skirsnio reikalavimus Lietuviškos pirties akademijos administracija pasilieka teisę:
  a) panaikinti dalyvio temos ar temų įskaitą,
  b) atsisakyti toliau mokyti dalyvį nepriklausomai nuo jo sumokėtų mokesčių ir avansų,
  c) paskelbti su tuo susijusią informaciją.
 9. Mokymo įstaiga suteikia kursų dalyviui prieigą prie papildomos seminarų ir temų medžiagos Pirtis.lt puslapiuose.
 10. Dalyvis įsipareigoja gautos medžiagos nekopijuoti, neatgaminti bet kokiose laikmenose ir forma be Pirtis.lt administratoriaus leidimo.
 11. Dalyviui suteikiama teisė dalyvauti mokomuosiuose Pirtis.lt forumuose, po tai kai bus užskaitytos reikiamos kursų temos.
 12. Dalyvis įsipareigoja forumuose dalyvauti savo tikru vardu ir pavarde ir laikytis forumų taisyklių.
 13. Tapęs Pirties meistriškumo klubo nariu: dalyvis įgauna papildomų teisių ir pareigų, nustatytų Pirties meistriškumo klubo nuostatuose.
 14. Lietuviškos pirties akademijos administracija turi teisę taikyti šias nuobaudas: a) įspėti kursų dalyvį; b) panaikinti vienos ar kelių mokymo temų įskaitą.

Lietuviškos pirties akademija pasilieka teisę šias taisykles pakeisti.

uždaryti

Pastabos administratoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“

Užduokite klausimą

Prisijunkite ir klauskite pirties žinovų ir pirtininkų.

Renginiai

Pirtis ir imunitetas. Vebinaras

2020-11-29
Liko 10 vietų
Vebinaras
Pirtis - daug amžių žinoma organizmo stiprinimo ir grūdinimo priemonė. Kuo ji mums gali padėti šiandieninės pandemijos situacijoje? Dalijamės naujausiomis mokslininkų idėjomis ir įžvalgomis!