Uždaryti

Pirtininko profesionalo etikos kodeksas

Jūs esate čia: Namai » Pirtininkai » Pirtininko profesionalo etikos kodeksas

Pirties lankymas buvo tradicijų sankcionuotas kaip privalomybė pagarbinti aukščiausiojo kūrėjo darbą, todėl buvo draudžiama elgesiu įžeisti pirtį, krosnį, ugnį, vandenį ir procedūras.
Stasys Daunys

Esant gyvai pirtininkystės tradicijai, pirtininko darbą bei elgesį reglamentavo tradicinė paprotinė etika, perduodama iš kartos į kartą, iš tėvo sūnui, iš mokytojo mokiniui. Tačiau laikui bėgant, pirtininko profesijos samprata kinta, išeidama iš savo šeimos, bendruomenės rėmų, todėl vien tradicija paremtų „nerašytų taisyklių“ nebepakanka. Šiandienos pirtininkas – pirtyje dirbantis savo amato profesionalas, kuriam klientas patiki savo kūną, mintis, jausmus; jis dirba ypač artimame kontakte su savo klientu.
Šis etikos kodeksas apibrėžia svarbiausius profesionalaus pirtininko darbo principus, kuriais jis vadovaujasi savo darbe greta bendražmogiškųjų bei humanistinių vertybių.

Savo profesinėje veikloje pirtininkas profesionalas vadovaujasi šiomis vertybėmis bei principais.

1. Pagarba.

 • Gerbiu žemę – jos išteklius, visa, kas gyva, saugau ir tausoju tai, kuo ji su manimi dalijasi.
 • Gerbiu žmogų – jo fizinį kūną, jo jausmus, žmogiškąsias vertybes bei įsitikinimus.
 • Gerbiu tradiciją – savo profesiją, jos mokytojus ir mokyklą.
 • Gerbiu bendruomenę – savo kolegas, mokinius, klientus, pirtininkų organizacijas.
 • Gerbiu dvasią – tai, kas mus visus jungia.

2. Atsakingumas.

 • Bet kurioje pirtyje rūpinuosi žmonių fiziniu ir emociniu saugumu.
 • Pirtyje sprendžiu savarankiškai ir atsakingai, remiuosi žiniomis ir praktiniais stebėjimais.
 • Naudoju tik tas priemones ir metodus, kurių patikimumu esu įsitikinęs.
 • Jei įmanoma – mokausi iš geriausių mokytojų.

3. Profesionalumas.

 • Rūpinuosi savo profesine kvalifikacija ir jos augimu.
 • Padedu tobulėti kolegoms, dalindamasis su jais savo žiniomis ir profesiniais atradimais.
 • Turiu teisę į savo profesines paslaptis.

4. Geranoriškumas.

 • Geranoriškai padedu vesti pirtį, jei to manęs paprašo kolega.
 • Geranoriškai prisidedu prie projektų, skleidžiančių žinias apie pirtį.
 • Geranoriškai pasidalinu žiniomis apie pirties renginius, seminarus, profesinio tobulėjio galimybes.

5. Garbingumas.

 • Gerbiu savo klientų fizines ir emocines ribas.
 • Gerbiu kitų pirtininkų pasiekimus ir mokausi iš jų.
 • Atskiriu savo asmeninį gyvenimą nuo profesinės veiklos ir vengiu dviprasmiškų, provokuojančių situacijų.
 • Pirtininkystė man yra garbinga profesija, o ne asmeninių emocinių ar seksualinių poreikių tenkinimas.

6. Sveikatingumas.

 • Laikausi sveikos gyvensenos principų ir propaguoju juos savo profesinėje veikloje.
 • Sirgdamas užkrečiamomis ligomis, būdamas sunkiai pavargęs ar emociškai nestabilus nesiimu vesti pirties procedūros.
 • Prieš pirtį, pirtyje ir po jos susilaikau nuo nuo alkoholio, rūkymo, narkotinių medžiagų.
 • Pirtyje nedirbu su apgirtusiais ar apsvaigusiais klientais.
 • Parenku pirties procedūras pagal žmogaus galimybes ir sveikatą.

7. Atjauta.

 • Naudoju savo profesines žinias visų žmonių labui, visi klientai man yra vienodai svarbūs.
 • Ramiai pasitinku savo klientų fizines ar emocinis reakcijas.
 • Visada stengiuosi pajusti ir atrasti tai, kas maloniausia ir tinkamiausia klientui.
 • 8. Kuklumas.
 • Be reikalo nesigiriu savo pasiekimais ar garsiomis klientų pavardėmis.
 • Neperšu savo gyvenimo būdo, pažiūrų ar įsitikinimų.
 • Rengiuosi ir elgiuosi taip, kad neįžeisčiau savo klientų jausmų bei įsitikinimų.

9. Konfidencialumas.

 • Saugau man patikėtas asmenines bei profesines paslaptis.
 • Ką sužinojau, pamačiau ir patyriau apie savo klientus – nekomentuoju viešai.
 • Su kolegomis dalinuosi tik asmenniniais pirties potyriais.

10. Dėkingumas.

 • Už tai, ką esu gavęs iš Žemės, Pirties, Mokyklos ir kolegų, lieku dėkingas.
 • Sąžiningai ir geranoriškai atsilyginu už tai, ką esu gavęs iš kitų – pinigais, darbais, žodžiu, palaikymu.

Dėmesio!

Diskusija apie kodeksą perkelta čia : http://pirtis.lt/lt/forumas/?lpa-pirtininku-gildija/pirtininko-profesionalo-etikos-kodeksas

Kas pasisakėte kometaruose - galie copy-paste komentarus į diskusiją...

Komentarai

Straipsnis turi 11 komentarų

Birutė Masiliauskienė

2013-01-21, 23:46:31

Peržiūrėjau dar kartą ir palyginau ankstesnį variantą su šituo. Turiu pasakyti, kad skirtumas yra labai didelis, toli gražu to nepavadinčiau tik techniniais ar lingvistiniais pataisymais. Be abejo, ankstesnysis variantas tikrai yra tobulintinas ir pažvelgus šiek tiek šviežia akimi aš pati matau, ką reikėtų taisyti ar daryti kitaip. Tačiau šiame naujame variante matau kur kas daugiau ginčytinų dalykų. Pvz., man nepriimtina, kad iš 2 punkto dingo "Laikausi susitarimų ir duoto žodžio." Net jei tai yra viena iš bendražmogiškųjų vertybių, manau, kad tai labai svarbus dalykas darbe, kur beveik viskas yra būtent duotu žodžiu ir grindžiama. Čia tik vienas pavyzdys, kad naujojoje redakcijoje, mano manymu, yra dingę kažkas labai esminio. Mano siūlymas kolegoms būtų atidžiai perskaityti abu variantus ir išsirinkti tą, kuris mažiau taisytinas ir Jums priimtinesnis. Ir dirbti jo pagrindu. Beje su ankstesniojo varianto pastabomis, kurios buvo jau išsakytos, galima susipažinti štai čia: http://pirtis.lt/lt/pirties-akademija/pirtininku-gildija/pirtininko-etikos-kodeksas

Giedrius Gervys

2013-01-22, 00:11:01

Nelabai suprantu, kodėl ir kam atsirado šis ketvirtas variantas. Viskas buvo išdiskutuota, aptarta ir reikėjo iš esmės pataisyti stilistika. Keliuose vietose vėl įtraukti punktai, kurie diskusijų metu buvo išbraukti. Todėl, kad vėl nereiktų braukyti ir rašyti komentarus apie tą patį, siūlau nesvarstyti šio varianto, kuris yra viršuje, o svarstyti senesnį, kurį PG nariai gavo raštu.

Giedrius Gervys

2013-01-22, 00:26:30

Senasis variantas su pastabomis: 1. Pagarba. Gerbiu žemę – jos išteklius, visa, kas gyva, saugau ir tausoju tai, kuo ji su manimi dalijasi. Gerbiu žmogų – jo fizinį kūną, jo jausmus, žmogiškąsias vertybes bei įsitikinimus. Gerbiu tradiciją – savo profesiją, jos mokytojus ir mokyklą. Gerbiu bendruomenę – savo kolegas, mokinius, klientus, pirtininkų organizacijas. Gerbiu dvasią – tai, kas mus visus jungia. 2. Atsakingumas. Laikausi susitarimų ir duoto žodžio. Prisiimu atsakomybę už savo veiksmus, poelgius, žodžius. Rūpinuosi savo klientų fiziniu ir emociniu saugumu. "Pripažįstu savo klaidas ir, esant reikalui, už jas atlyginu." - gal šio punkto ir nereikia, kad koks "šizofreniškas" klientas neprisikabintų. Gali išsiskirti požiūris, kas yra klaida. 3. Profesionalumas. Rūpinuosi savo profesine kvalifikacija ir nuolatiniu jos augimu. Naudoju tik tas priemones ir metodus, kurių patikimumu esu įsitikinęs. Padedu tobulėti kolegoms, dalindamasis su jais savo žiniomis ir profesiniais atradimais. "Pasilieku teisę saugoti savo profesines paslaptis." - "Turiu teisę į savo profesines paslaptis" man skamba geriau. 4. Geranoriškumas. Geranoriškai prisidedu prie visų darbų, projektų, idėjų ir iniciatyvų, padedančių kelti pirtininko profesijos prestižą ir skleisti žinias apie pirtį. Esu geranoriškas savo klientams, kolegoms, mokytojams, mokiniams. 5. Garbingumas. Gerbiu savo klientų fizines ir emocines ribas. Nesinaudoju savo profesinės veiklos teikiamomis galimybėmis savanaudiškiems interesams tenkinti. Vengiu dviprasmiškų, provokuojančių situacijų. Nepainioju asmeninių ir profesinių dalykų, nesinaudoju savo profesija savo asmeninių emocinių ar seksualinių poreikių tenkinimui. 6. Sveikatingumas. Laikausi sveikos gyvensenos principų ir propaguoju juos savo profesinėje veikloje. Nedirbu sirgdamas užkrečiamomis ligomis, būdamas emociškai nestabilus ar turėdamas kitų sveikatos problemų, kurios gali turėti įtakos mano darbui. Nedirbu apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Savo klientams pirtyje rekomenduoju susilaikyti nuo svaigiųjų medžiagų vartojimo. Turiu teisę atsisakyti dirbti su akivaizdžiai apsvaigusiais klientais. "Parenku pirties procedūras pagal žmogaus galimybes ir sveikatą." - galima įtraukti. 7. Atjauta. "Naudoju savo profesines žinias visų žmonių labui, neatsisakydamas dirbti ir su tais, kurie man nėra patrauklūs." - "Naudoju savo profesines žinias visų žmonių labui, visi klientai man yra vienodai svarbūs." - šis variantas geriau skamba. Nekritikuoju savo klientų kūnų, jų trūkumų, fizinių ar emocinių reakcijų. Dirbdamas ne puikuojuosi savo sugebėjimis, bet stengiuosi pajusti ir atrasti, kas geriausia ir tinkamiausia klientui. 8. Kuklumas. Nesigiriu ir nesipuikuoju savo titulais, pasiekimais ar garsiomis klientų pavardėmis. Neperšu savo gyvenimo būdo, pažiūrų ar įsitikinimų. "Nesipuikuoju savo apdarais, tačiau rengiuosi taip, kad savo apranga neįžeisčiau savo klientų jausmų bei įsitikinimų." - gal ir nebūtina. 9. Konfidencialumas. Saugau man patikėtas asmenines bei profesines paslaptis. "Viešai neaptarinėju to, ką sužinojau, pamačiau ir patyriau savo darbe – kalbu tik apie save ir savo potyrius." - "Ką sužinojau, pamačiau ir patyriau apie savo klientus – nekomentuoju viešai. Su kolegomis dalinuosi tik asmenniniais pirties potyriais." - šie du variantai geriau už seną variantą. 10. Dėkingumas. "Sąžiningai ir geranoriškai atsilyginu už tai, ką esu gavęs iš kitų – pinigais, darbais, žodžiu, palaikymu. Nepamirštu padėkoti – žemei, pirčiai, bendruomenei, mokytojams, klientams ir sau pačiam." - "• Už tai, ką esu gavęs iš Žemės, Pirties, Mokyklos ir kolegų, lieku dėkingas. • Sąžiningai ir geranoriškai atsilyginu už tai, ką esu gavęs iš kitų – pinigais, darbais, žodžiu, palaikymu." - šie skamba geriau.

Giedrius Gervys

2013-01-22, 00:28:27

Nepatogu komentuoti, nes išmėtė bet kaip ir dabar sunku ką suprasti :(

Aridas Pabedinskas

2013-01-22, 08:43:07

Sutinku su išsakytomis pastabomis. Nenoriu kiekvieną kartą kai pradedame kalbėti apie etikos kodeksą, skaityti naują jo redakciją. Tai atima laiką. Be to šis forumas visiškai netinka tokio pobūdžio darbui t.y. darbui su dokumentais. Pasiūlymas. Kiekvienas gildijos narys prie ankstesnio, svarstyto varianto, kiekvieno punkto parašo savo formuluotę, konkretų pasiūlymą. Tokie pasisakymai patenka pas Birutę (kaip pirminio dokumento iniciatorių ir autorę, bei galinčią padirbėti stiliaus klausimu) ir ji juos apibendrina, pateikia galutinę versiją patvirtinimui. Tada, kad nebūtų tuščių šnekų balsuojam dėl kiekvieno PUNKTO (su po juo esančiu išdėstytu tekstu) ir diskutuojame tik prie tų, kurie nesulauks daugumos patvirtinimo. Taip bus greičiau ir aiškiau. Sumažės punktų kurie neaiškūs ar reikalingi kerektūros. Ir suprantama, viskas daroma word formate, o ne forume....

Aridas Pabedinskas

2013-01-22, 11:54:01

Bandau įdėti dokumentą su pastabomis ir savo pageidavimu. Pirtininko etikos kodeksas Pirties lankymas buvo tradicijų sankcionuotas kaip privalomybė pagarbinti aukščiausiojo kūrėjo darbą, todėl buvo draudžiama elgesiu įžeisti pirtį, krosnį, ugnį, vandenį ir procedūras. Stasys Daunys Esant gyvai pirtininkystės tradicijai, pirtininko darbą bei elgesį reglamentavo tradicinė paprotinė etika, perduodama iš kartos į kartą, iš tėvo sūnui, iš mokytojo mokiniui. Tačiau laikui bėgant, pirtininko profesijos samprata kinta, išeidama iš savo šeimos, bendruomenės rėmų, todėl vien tradicija paremtų „nerašytų taisyklių“ nebepakanka. Šiandienos pirtininkas – pirtyje dirbantis savo amato profesionalas, kuriam klientas patiki savo kūną, mintis, jausmus; jis dirba ypač artimame kontakte su savo klientu. Šis etikos kodeksas apibrėžia svarbiausius profesionalaus pirtininko darbo principus, kuriais jis vadovaujasi savo darbe greta bendražmogiškųjų bei humanistinių vertybių. Savo profesinėje veikloje pirtininkas profesionalas vadovaujasi šiomis vertybėmis bei principais. 1. Pagarba. 1. Gerbiu žemę – jos išteklius, visa, kas gyva, saugau ir tausoju tai, kuo ji su manimi dalijasi. 2. Gerbiu žmogų – jo fizinį kūną, jo jausmus, žmogiškąsias vertybes bei įsitikinimus. 3. Gerbiu tradiciją – savo profesiją, jos mokytojus ir mokyklą. 4. Gerbiu bendruomenę – savo kolegas, mokinius, klientus, pirtininkų organizacijas. Gerbiu dvasią – tai, kas mus visus jungia. Man netinka šis punktas. 2. Atsakingumas. 1. Laikausi susitarimų ir duoto žodžio. 2. Prisiimu atsakomybę už savo veiksmus, poelgius, žodžius. 3. Rūpinuosi savo klientų fiziniu ir emociniu saugumu. 4. Pripažįstu savo klaidas ir, esant reikalui, už jas atlyginu. 3. Profesionalumas. 1. Rūpinuosi savo profesine kvalifikacija ir nuolatiniu jos augimu. 2. Naudoju tik tas priemones ir metodus, kurių patikimumu esu įsitikinęs. 3. Padedu tobulėti kolegoms, dalindamasis su jais savo žiniomis ir profesiniais atradimais. 4. Pasilieku teisę saugoti savo profesines paslaptis. 4. Geranoriškumas. 1. Geranoriškai, pagal galimybes, prisidedu prie visų darbų, projektų, idėjų ir iniciatyvų, padedančių kelti pirtininko profesijos prestižą ir skleisti žinias apie pirtį. 2. Esu geranoriškas savo klientams, kolegoms, mokytojams, mokiniams. Noriu matyti šį patikslinimą. 5. Garbingumas. 1. Gerbiu savo klientų fizines ir emocines ribas. Nesuprantu šio punkto. 2. Nesinaudoju savo profesinės veiklos teikiamomis galimybėmis savanaudiškiems interesams tenkinti. 3. Vengiu dviprasmiškų, provokuojančių situacijų. 4. Nepainioju asmeninių ir profesinių dalykų, nesinaudoju savo profesija savo asmeninių emocinių ar seksualinių poreikių tenkinimui. 6. Sveikatingumas. 1. Laikausi sveikos gyvensenos principų ir propaguoju juos savo profesinėje veikloje (siūlau rašyti- „Stengiuosi laikytis sveikos gyvensenos principų.“). Šitas punktas mane stato į keblią padėtį, nes gyvenimo būdas yra privatus reikalas, o jo propagavimas pirties klientams yra tiesiog nepriimtinas. 2. Nedirbu sirgdamas užkrečiamomis ligomis, būdamas emociškai nestabilus ar turėdamas kitų sveikatos problemų, kurios gali turėti įtakos mano darbui. 3. Nedirbu apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. 4. Savo klientams pirtyje rekomenduoju susilaikyti nuo svaigiųjų medžiagų vartojimo. 5. Turiu teisę atsisakyti dirbti su akivaizdžiai apsvaigusiais klientais. 7. Atjauta. 1. Naudoju savo profesines žinias visų žmonių labui, neatsisakydamas dirbti ir su tais, kurie man nėra patrauklūs. Ar tai teisinga – kalbame apie emocinę būkle darbo metu ir tuo pačiu įpareigojame dirbti su nepriimtinu asmeniu? Siūlau šalinti. 2. Nekritikuoju savo klientų kūnų, jų trūkumų, fizinių ar emocinių reakcijų. 3. Dirbdamas ne puikuojuosi savo sugebėjimis, bet stengiuosi pajusti ir atrasti, kas geriausia ir tinkamiausia klientui. 8. Kuklumas 1. .Nesigiriu ir nesipuikuoju savo titulais, pasiekimais ar garsiomis klientų pavardėmis. 2. Neperšu savo gyvenimo būdo, pažiūrų ar įsitikinimų. 3. Nesipuikuoju savo apdarais, tačiau rengiuosi taip, kad savo apranga neįžeisčiau savo klientų jausmų bei įsitikinimų. 9. Konfidencialumas. 1. Saugau man patikėtas asmenines bei profesines paslaptis. 2. Viešai neaptarinėju to, ką sužinojau, pamačiau ir patyriau savo darbe – kalbu tik apie save ir savo potyrius. 10. Dėkingumas. 1. Sąžiningai ir geranoriškai atsilyginu už tai, ką esu gavęs iš kitų – pinigais, darbais, žodžiu, palaikymu. 2. Nepamirštu padėkoti – žemei, pirčiai, bendruomenei, mokytojams, klientams ir sau pačiam. Aš išsakiau savo nuomonę, pateikiau pastabas ir pageidaujamą teksto formuluotę. Prašau Birutės atlikti korektūrą. Visi kiti punktai, kurių aš nekoregavau, man tinka ir aš balsuoju už juos. Aridas Pabedinskas

Aridas Pabedinskas

2013-01-22, 11:54:46

Kažkaip viskas į krūvą.....išsiūsiu savo dokumentą su pastabomis visiems gildijos nariams elektroniniu paštu.

Giedrius Gervys

2013-01-22, 13:06:29

Pridėjau savo pastabas ten pat.

Sigitas Grigaliūnas

2013-01-22, 21:55:44

Man kažkiek dubliuojasi 1.pagarba ir 5.garbingumas. Labai jau daug pagerbimų.

Aridas Pabedinskas

2013-01-28, 09:11:36

Gerbiu dvasią – tai, kas mus visus jungia. - statote į rėmus su tokiu pareiškimu, kam to reikia? Jei įmanoma – mokausi iš geriausių mokytojų. - kokia prasmė šio teiginio? manau nereikalingas. Geranoriškai padedu vesti pirtį, jei to manęs paprašo kolega.- nusileidžiam iki smulkmenų. Nereikia. Gerbiu savo klientų fizines ir emocines ribas. - sunki formuluotė, nesuprantu ką norite pasakyti. Pirtininkystė man yra garbinga profesija, o ne asmeninių emocinių ar seksualinių poreikių tenkinimas. - nesutinku su siūlomais nukrypimais.Jų sąrašas baigtinis o tai nėra teisinga. Gali būti tik "Pirtininkystė -garbinga profesija." Laikausi sveikos gyvensenos principų ir propaguoju juos savo profesinėje veikloje. - manau reikia rašyti "Stengiuosi laikytis..." ir jokios "propogandos". Prieš pirtį, pirtyje ir po jos susilaikau nuo nuo alkoholio, rūkymo, narkotinių medžiagų. - naujiena. Prieš ir po sąvokos sudėtingos, ribojančios žmogaus teises. Šalintina. Logiška tik "pirtyje nevartoju ir rekomenduoju nevartoti.." Pirtyje nedirbu su apgirtusiais ar apsvaigusiais klientais. - nepritariu. Formuluočiau kaip ir buvo - "Turiu teisę nedirbti su..." Parenku pirties procedūras pagal žmogaus galimybes ir sveikatą. - o kur žmogaus norai ir pageidavimai? Mes galime tik rekomenduoti, o sprendimą turėtų priimti pats žmogus...

Nijolė Nagurnaitė

2013-01-28, 14:40:32

8. KUKLUMAS Aš pritariu tik tokiam konkrečiam 8 punkto dėstymui, koks yra pateiktas čia: Be reikalo nesigiriu savo pasiekimais ar garsiomis klientų pavardėmis. Neperšu savo gyvenimo būdo, pažiūrų ar įsitikinimų. Rengiuosi ir elgiuosi taip, kad neįžeisčiau savo klientų jausmų bei įsitikinimų. (O tie - "nesipuikuoju" ... kažkaip nerimta. O gal jums kyla toks noras, kad reikia net primygtinai pabrėžti ?)

uždaryti

Pastabos administratoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“

Užduokite klausimą

Prisijunkite ir klauskite pirties žinovų ir pirtininkų.

Renginiai

Šeimos pirtininko studijos: Sveikos pirties dėsniai

2021-03-01
Liko 7 vietos
Vebinaras
Apie pirtį, kaip ir apie krepšinį, Lietuvoje išmano visi... O gal visgi ne? Kokia pirtis yra iš tiesų sveika ir gera?

Pirties kultūros kursas I: Pirties istorija

2021-03-04
Liko 15 vietų
Vebinaras
Pirties atsiradimas ir raida Europoje nuo Antikos iki XX a. Senosios Amerikos ir Azijos pirtys.

Šeimos pirtininko studijos: Augalų naudojimo pirtyje pagrindai

2021-03-08
Liko 28 vietos
Lietuviškoje pirtyje naudojama daug įvairių augalų. Kviečiame apie tai sužinoti daugiau!

Pirties kultūros kursas II. Lietuviška pirtis

2021-03-11
Liko 24 vietos
Vebinaras
Ir vėl prausiamės virtualiai. Kokia yra tikra lietuviška pirtis?

Šeimos pirtininko studijos: Kūno reakcija į šilumą

2021-03-15
Liko 29 vietos
vebinaras
Svarbiausias pirtyje veikiantis faktorius - šiluma. Kaip mūsų kūnas į ją reaguoja? Kokią naudą atneša pirtis, o kam ir kada joje reikėtų elgtis atsargiai?

Pirties kultūros kursas III: Šiuolaikinė pirties kultūra

2021-03-18
Liko 20 vietų
Veninaras
Šiuolaikinė pirties kultūra įvairiose šalyse: hamamas (2 tipai), Šiaurės Europa( Suomijos, Rusija, Estija), Azija (Japonija, Korėja), Amerika (temeskalis, inipi, swtitz), Europa (aufguss).

Šeimos pirtininko studijos: Vanojimo pagrindai

2021-03-29
Liko 30 vietų
Vanojimas - įdomiausia ir patraukliausia lietuviškos pirties technika. Šiame seminare susipažinsime su šios technikos teoriniais pagrindais.