Uždaryti

LPA Gildijos nuostatai

Jūs esate čia: / » Pirties akademija » Pirtininkų Gildija » LPA Gildijos nuostatai

Lietuviškos pirties akademijos pirtininkų Gildija – tai savanoriškas profesionalų pirtininkų susivienijimas (toliau tekste – Gildija). Pagrindinis Gildijos veiklos tikslas yra aukštų tradicinės profesionaliosios pirtininkystės standartų Lietuvoje kūrimas ir palaikymas.

1. Gildijos veiklos tikslai:

 1. Pirtininkų paslaugų standarto kūrimas ir tobulinimas;
 2. Pirtininkų kvalifikacijos priežiūra ir kėlimas;
 3. Pirtininkų profesinė savitarpio pagalba;
 4. Pirtininkų paslaugų pasiūla;
 5. Pirtininkų ekspertų ugdymas;
 6. Parama Lietuviškos pirties akademijos veiklai;
 7. Bendradarbiavimas su kitomis profesionaliomis pirtininkų organizacijomis.

2. Gildijos steigimas bei valdymas

 1. Gildija steigiama kaip Lietuviškos pirties akademijos padalinys.
 2. Gildija dirba pagal savo nuostatus, kuriuos Gildijos steigimo metu patvirtina Steigiamasis susirinkimas.
 3. Gildijos valdymas yra kolegialus. Jos organai yra Gildijos narių susirinkimas, Gildijos taryba ir Gildijos administratorius.
 4. Aukščiausias Gildijos organas yra Gildijos narių susirinkimas. Jo nutarimai yra privalomi kitiems organams. Pirmas Gildijos narių susirinkimas laikomas Steigiamuoju.
 5. Laikotarpiu tarp susirinkimų Gildijos klausimus sprendžia Gildijos taryba. Ji sudaroma iš savanoriškai pasisiūliusių ir susirinkimo patvirtintų Gildijos narių.
 6. Gildijos administratorius yra skiriamas LPA Gildijos techninei-organizacinei veiklai atlikti. Jis dirba sutartiniais pagrindais. Jį priima ir atleidžia LPA adminisracijos vadovas, jį patvirtina Gildijos taryba. Nepatvirtinus LPA skirto administratoriaus, turi būti siūloma kita kandidatūra.

3. Gildijos Tarybos  funkcijos

 1. Naujų Gildijos narių priėmimas, jų kvalifikacijos patvirtinimas;
 2. Gildijos visuotinų susirinkimų rengimas;
 3. Pirtininkų savitarpo pagalbos klausimai;
 4. Pirtininkų visuomeninės iniciatyvos klausimai;
 5. Pirtininkų paslaugų kokybės standartų nustatymas;
 6. Gildijos narių ginčų taikus sprendimas ir etikos klausimai;
 7. Gildijos narių paskatinimas, įspėjimai ir nuobaudos bei pašalinimas iš Gildijos,

4. Gildijos administratorius

 1. Atstovauja Pirties akademijos pirtininkų gildiją visuomenėje;
 2. Tvarko Gildijos sąrašus, priima nario mokesčius, išduoda pažymėjimus, teikia įspėjimus už prasižengimus;
 3. Priima užsakymus, informuoja apie juos eilinius Gildijos narius;
 4. Prižiūri Gildijos internetinį Forumą;
 5. Gildijos administratorius yra pavaldus LPA administracijos vadovui bei Gildijos tarybai;
 6. Teikia visuomenei informaciją apie Gildijos veiklą

5. LPA įsipareigojimai Gildijai

 1. Suteikia Gildijai administracines patalpas, el. pašto ryšį, biuro paslaugas;
 2. Nemokamai suteikia Gildijai vietą Lietuvos pirčių portele Pirtis.lt veiklai pristatyti;
 3. Suteikia Lietuvos pirčių portale Pirtis.lt kiekvienam Gildijos nariui asmeninį subpuslapį jo paslaugoms pristatyti. Informacijos talpinimas gali būti mokamas.
 4. Pristato Gildijos narius Pirtis.lt straipsniuose, naujienlaiškiuose.
 5. Organizuoja mokymo seminarus Gildijos nariams pagal Tarybos sprendimus.
 6. Du kartus per metus organizuoja nemokamas pirtis Gildijos susirinkimams.
 7. Nemokamai suteikia Gildijos nariams akademinį forumą interneto tinklapyje Pirtis.lt ir jį aptarnauja.
 8. Pirmumo tvarka informuoja Gildijos narius apie aktualius pirties renginius.
 9. Pirmumo tvarka siūlo Gildijos nariams darbą užsakomosiose pirties procedūrose.
 10. Suteikia Gildijos nariams metodinę ir praktinę pagalbą bei konsultacijas.
 11. Išduoda Gildijos nariams nario pažymėjimus.

6. Gildijos nario veikla ir pareigos

 1. Savo profesinėje pirtininko veikloje turi teisę atstovauti Lietuviškos pirties akademijos Gildijai (dėvėti Gildijos ar LPA simbolika paženklintą pirtininko aprangą bei aksesuarus, minėti LPA ar Gildiją vizitinėje kortelėje, asmeninėje interneto svetainėje ir pan.)
 2. Savo profesinėje veikloje laikytis Gildijos nustatytų pirtininko veiklos rekomendacijų.
 3. Gerbti Pirties akademijos pirtininko vardą ir laikytis Pirtininko profesinės etikos.
 4. Turint galimybę – atlikti pirtininko pareigas LPA organizuojamuose pirties renginiuose, gaunant už tai sutartą atlyginimą.
 5. Mokėti Tarybos nustatytą metinį Gildijos nario mokestį. Mokestis mokamas paramos VšĮ Lietuviškos pirties akademijai forma.

7 Priėmimas į LPA Gildijos narius

LPA Pirtininkų Gildijos nariu gali tapti kiekvienas asmuo, sutinkantis su Gildijos nuostatais ir atitinkantis Pirtininko profesionalo kvalifikacinius kriterijus. Kvalifikacinius kriterijus laikomi atitinkančiais tie, kurie:

 1. Yra baigę Pirties meistriškumo kursus pagal tvarką, galiojančią nuo 2010 m.;
 2. Yra baigę Pirties meistriškumo kursus pagal tvarką, galiojusią iki 2010 m., ir įrodo savo kvalifikaciją Gildijos Tarybai;
 3. Gavę Gildijos Tarybos siuntimą LPA nustatyta tvarka išlaiko  kvalifikacinį egzaminą.

Kvalifikacinio egzamino rezultatai laikomi galiojančiais vienerius metus. Jei per tą laiką asmuo dėl vienokių ar kitokių priežasčių netampa Gildijos nariu, jis privalo iš naujo pateikti prašymą bendra tvarka.

Kandidatas į Gildijos narius pateikia:

 1. Laisvos formos motyvacinį prašymą;
 2. Užpildytą nustatytos formos anketą;
 3. Kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
 4. Dviejų Gildijos narių rekomendacijas.

Prašymas turi būti apsvarstytas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo oficialaus visų dokumentų pateikimo. Gildijos taryba kandidatui gali paskirti bandomąjį laikotarpį (iki 6 mėnesių), kurio metu jis laikomas nariu-kandidatu. Bandomuoju laikotarpiu kandidatas naudojasi visomis nario teisėmis, išskyrus balsavimo teisę.

Po Gildijos Tarybos sprendimo priimti į Gildijos tikruosius narius asmuo privalo per 15 kalendorinių dienų sumokėti Gildijos nustatytą narystės mokestį. Nesumokėjus narystės mokesčio laikoma, jog narystė nebuvo patvirtinta ir norėdamas tapti Gildijos nariu asmuo turi teikti prašymą iš naujo.

8. Šalinimas iš LPA Gildijos narių

 1. Gildijos narys yra šalinamas iš Gildijos už pasikartojantį Gildijos nuostatų nepaisymą ar laužymą.
 2. Pirmą kartą narys yra įspėjamas, antrą kartą – griežtai įspėjamas, po trečio įspėjimo Gildojos nario narystė yra sulaikoma iki artimiausio Gildojos Tarybos posėdžio, kuri privalo detaliai išnagrinėti klausimą ir balsuoti už nario pašalinimą. Pasikartojančiu nuostatų nepaisymu laikomas 3 įspėjimų surinkimas per 1 metus.
 3. Gildijos narį šalina Gildijos Taryba balsų dauguma. Svarstant prasižengimus remiamasi protingumo bei geranoriškumo kriterijais.
 4. Apie pašalintą Gildijos narį visuomenė informuojama tinklapyje Pirtis.lt.
 5. Pašalinus iš Gildijos narių, įnašai ir mokesčiai negrąžinami, pristatomoji informacija naikinama.
 6. Pašalintasis ne anksčiau kaip po 1 metų gali stoti į Gildiją bendra tvarka.

PATVIRTINO STEIGIAMOJO SUSIRINKIMO NARIAI
2011 m. gegužės 26 d. Vilnius
Aridas Pabedinskas, Saulius Davidavičius, Birutė Masiliauskienė, Rimas Kavaliauskas, Arūnas Pikšrys

 

uždaryti

Pastabos administratoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“

Užduokite klausimą

Prisijunkite ir klauskite pirties žinovų ir pirtininkų.

Renginiai

Sveikos pirties ABC

2018-09-22
Visos vietos užimtos
Renginio vieta: Maišiagalos sen. Melkio km., Vilniaus Raj.

Sveikos pirties ABC

2018-09-29
Liko 1 vieta
Renginio vieta: Maišiagalos sen. Melkio km., Vilniaus Raj.

Holistinė pirties aromaterapija

2018-10-06
Liko 10 vietų
Renginio vieta: Osmodomus salonas, Jogailos 4, Vilnius