Uždaryti

Šeimos pirtininko praktinių studijų Vilniaus grupė

Data: 2023-02-10, 11:00
Organizatorius : Lietuviškos pirties akademija

Šiais metais Lietuviškos pirties akademija švęs solidų 20 metų veiklos jubiliejų. Šeimos pirtininko studijų programa kaip pirmasis studijų etapas dėstoma jau daugiau nei 10 metų. Į šį kursą sudėjome svarbiausius praktinius įgūdžius, reikalingus dirbant su nedidelėmis grupėmis, šeima, draugais. Nors pati programa nusistovėjusi jau gana seniai, nuolat ieškome naujų, patrauklesnių ir lankstesnių studijų formų.

Pastaruosius pora metų praktiškai visi teoriniai seminarai vyksta distanciniu būdu, o praktiką organizuojame nedidelėse 4-6 žmonių grupelėse. Taip galime užtikrinti geresnę studijų kokybę ir geriau prisitaikyti prie jūsų poreikių. Tačiau pastebėjome, kad grupės organizacine bei poreikių prasme irgi būna gana skirtingos. Vieniems patinka intensyvesnis darbas, kiti nori ilgesnių pauzių, vieniems tinkamesni savaitgaliai, kiti linkę rinktis praktiką paprastomis savaitės dienomis ir t.t. Be to, dėstymas irgi nėra statiškas procesas, kuriam daro įtaką tiek grupė, tiek konkretaus dėstytojo darbo stilius - tų pačių dalykų galima mokyti labai skirtingais būdais. Todėl pradėdami naujus metus siūlome ir naują galimybę - uždaras regionines studijų grupes su studijų kuratoriais.

Uždaros studijų grupės esmė:

 • turite nuolatinius studijų partnerius, "grupiokus" su kuriais galite jaustis laisviau ir užtikrinčiau;
 • studijų grafikas ir intensyvumas derinamas prie jūsų grupės poreikių (mes planuojame po seminarą kas 1-2 savaites, bet jūs galite nuspręsti kitaip, kaip jums patogu);
 • garantuojame galimybę Šeimos pirtininko praktinį kursą pabaigti per 2 mėnesius ar greičiau;
 • lankstus, prie jūsų grupės derinamas mokymo būdas;
 • grupės kuratorius, vedantis didžiąją dalį grupės seminarų.

Kviečiame į Šeimos pirtininko praktinių studijų grupę Vilniuje (dar viena numatoma Kaune). Jos tikslas - patvirtinti norą studijuoti pirties meistriškumo ir įgyvedinti pirmą rimtą šių mokslų etapą - Šeimos pirtininko studijas. Šis mokymasis baigsis tradicine šeimos pirtininkų įskaita, kuri planuojama kovo gale (galimos kelios įskaitos grupės).  Įskaitoje grupės studentai turės galimybę gauti  Šeimos pirtininko kvalifikacijos patvirtinimą.

Registracija į grupę vyska iki sausio 25 d.  

Pirtininko-mėgėjo įskaitos dalyviai. Pirtis.lt
Šeimos pirtininko įskaitos dalyviai su pirtininku ir LPA vadovu R. Kavaliausku.

Individualių studijų grupė ir jos tikslai

Individuaių studijų grupė - tai grupė studentų, pareiškusių norą studijuoti ir pabaigti Šeimos pirtininko studijas iki 2023 balandžio mėn. individualiai kuratoriaus vedamos grupės sudėtyje. Šios grupės tikslai ir privalumai kyla iš vedančio ir grupę formuojančio vedančiojo dėstytojo - grupės kuratoriaus.

 1. Garantuoti studentui asmeninį bendravimą ir Šeimos pirtinko kursų baigimą per trumpą laiką iki numatytos datos.
 2. Dirbti pagal kūrybinę ir individualią metodiką, už kurią atsako grupės vedantis dėstytojas - kuratorius.
 3. Sukurti draugišką aplinką seminaruose
 4. Pasiūlyti studentams grupės nariams įvairesnių papildomų mokymo formų
 5. Pasiūlyti grupės nariams individualų mokymosi grafiką
 6. Padėti geriau pasirengti šeimos pirtininko įskaitai

Kuratorius vesdamas užsiėmimus gali pagal poreikį nukrypti nuo standartinės dėstymo metodikos, laisviau taikyti individualias dėstymo metodikas, taikyti nedidelius išeitų dalykų pakartojimus bei suteikti studentams progų treniruotis už papildomą mokestį.  Pagrindinis jo tikslas - prisitaikant prie individualių studento galimybių kuo efektyviau jį paruošti Šeimos pirtiniko įskaitai.

Grupės taisyklės

Tokia studijų grupė formuojama pirmą kartą ir ne visas situacijas galima numatyti, todėl nemažą reikšmę turi protingumo bei sąžiningumo principai, kurie taikomi studentams ir dėstytojams. Grupė formuojama ir dirba laikantis šių taisyklių:

 1. Stoti į grupę gali kiekvienas, turintis šių temų įskaitas : „Sveikos pirties dėsniai“ (pirma teorinė temą, dėstima vebinaruose), „Sveikos pirties procedūra“ (pirma praktinė tema, išeinama seminare „Sveikos pirties ABC“).
 2. Grupės seminarus individualiai veda jos kuratorius - patyręs LPA dėstytojas. Jam nusprendus vieną ar kitą grupės seminarą gali vesti ir kitas dėstytojas, jei taip bus pasiekta geresnio mokymo efekto.
 3. Įstojimu į grupę laikoma savanoriška registracija į paskutinį grupės renginį - „Šeimos pirtininko įskaitą“, sumokant avansinį registracijos mokestį 50€. Sumokėtas mokestis yra avansinis mokėjimas dalyvauti Šeimos pirtininko įskaitoje (šiuo renginiu bus baigiama grupės veikla). Tuo atveju, jei gupė nebus suformuota ar nepradės veikti - depozitas bus grąžintas per 30 dienų nuo jo sumokėjimo dienos.
 4. Grupės studijas sudaro mažiausiai 5 praktiniai grupiniai seminarai pirtyje, kurių metu grupės pagrindinis kuratorius dirba pagal konkrečiai tai grupei pritaikytą savo metodiką.
 5. Grupės studijų kaina yra 400€, kurie yra sumokami kuratoriui susitarimo būdu, iš karto ar dalimis. Kuratorius gali organizuoti registraciją į seminarus per Pirtis.lt sistemą. Mokestinius dokumentus, prireikus išrašo taip pat kuratorius.
 6. Grupės dalyviai už dalyvavimą praktiniuose grupės seminaruose (grupinius ir individualius) moka tiesiogiai grupės kuratoriui. Kuratorius pažymi narių dalyvavimą Pirtis.lt duomenų bazėje, tad kiekvienas grupės narys mato savo studijų progresą.
 7. Kuratorius planuoja susitikimus su grupe, remdamasis jų apklausa ir pasitaręs su grupe, tačiau prireikus turi teisę tarti paskutinį žodį dėl renginio datos.
 8. Jei studentas be aiškių nenugalimos jėgos priežasčių nedalyvavo seminaruose ir dėl to neįgijo teisės laiku laikyti įskaitos laiku (su grupe) - jis praranda depozitą. Nenugalima jėga nelaikomos tokios priežastys kaip darbas, šeima ir pan.
 9. Grupės nariui - studentui gali būti atleistas daugiausiai vieno grupės seminaro praleidimas, jei jis rodo aiškią pažangą ir kuratorius sugebėjo kitų grupės susitikimų metu jį tinkamai išmokyti - parengti įskaitai. Apie tokio grupės nario pasirengimą sprendžia kuratorius vienasmeniškai ir jo sprendimas neginčijamas.
 10. Jei studentas mokėsi nepakankamai gerai ir negavo mokomųjų temų įskaitų ir todėl neįgijo teisės laiku laikyti įskaitą - jis praranda 2-me punkte minimą depozitą. Tačiau grupės kuratorius gali savo nuožiūra organizuoti papildomus mokymus iki numatytos įskaitos datos.
 11. Jei į grupę stoja studentas, jau turintis dalį reikiamų įskaitų - jis gali ir nelankyti dalies seminarų, studijų temos, įgytos ne grupėje galioja, tačiau jis dėl to neįgyja teisės į kainos nuolaidą (nebent grupės kuratorius nuspręstu kitaip).
 12. Jei studentas, stojantis į grupę, neturi vienos iš reikalingų įskaitų, bet jaučiasi turįs reikiamą kvalifikaciją, jis gali pateikti prašymą įskaityti temą eksternu. Eksternas yra mokamas. Eksterno prašymo LPA gali ir nepatenkinti.
 13. Šeimos pirtininko įskaitai reikalingas teorines temas grupės nariai išmoksta ir jų įskaitas gauna bendrąja tvarka kartu su visais kitais studentais.
 14. Individualių studijų grupės užsiėmimai yra uždari ir į juos kiti studentai nėra priimami, tačiau, prireikus, grupės studentas gali dalyvauti eiliniuose pirties meistriškumo kursų seminaruose bendrąja tvarka ir jų metu gauti reikiamas praktinių temų įskaitas - tokia pažanga yra pripažįstama, tačiau tai nesumažina dalyvavimo grupėje kainos.

Kūno šveitimas pirtyje. Pirtininko mėgėjo įskaita. Pirtis.lt
Šeimos pirtininko įskaita

Kas dėsto

Birutė Masiliauskienė
Šeimos pirtininko studijų direktorė Birutė Masiliauskienė ir Akademijos vadovas Rimas Kavaliauskas.

uždaryti

Pastabos administratoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“