Uždaryti

PMK 2016-aisiais

Data: 2016-12-31
Organizatorius : Lietuviškos pirties akademija

Pirties meistriškumo klubas - tai kelias į nuostabų pirties mokymų, procedūrų ir susitikimų pasaulį, kuriuo jau penkerius metus eina Lietuviškos pirties akademijos studentų, pirtininkų ir pirties mėgėjų bendruomenė.

Klubo nariai

2016 metais PMK klubo nariais iki metų galo tapo 43 žmonės - PMK studentai ir LPA baigę pirtininkai. Visi 43 2016 metų klubo nariai gali matyti pilną narių sąrašą jei skaito šį puslapį prisijungę.

PMK nariais tampa tie, kas gilinasi į pirtininkystės žinias siekdami kvalifikacijos ir savo malonumui. Daug pirmųjų Klubo narių šiandien jau patys yra kvalifikuoti, aktyviai dirbantys pirtininkai, galintys pamoyti ir kitus. Kai kurie iš jų jau veda Pirties meistriškumo kursų seminarus. Didelio populiarumo sulaukė Pirtininko mėgėjo mokymų programa, kurią baigė jau bevek 100 LPA lankytojų. Tai geras pagrindas toliau gilinti savo žinias, įgyti profesionalo kvalifikaciją. Kasmet beveik 100 naujų žmonių baigia Sveikos pirties ABC, įgydami teisę tapti Klubo nariais. Kviečiame Klubo nariais tapti ir Jus!

Klubo taisyklės

 LPA Pirties meistriškumo klubo nariai:

  • žino, pripažįsta ir laikosi sveikos pirties principų;
  • palaiko ir remia Lietuviškos pirties akademijos veiklą;
  • aktyviai gilina pirtininkystės žinias;
  • turi teisę į narystės privilegijas Lietuviškos pirties akademijos renginiuose.

Metinis nario mokestis 2016-aisis buvo: nuo metų pradžios 29€, stojant po rugpjūčio 1 d. – 19€, stojant po lapkričio 1 d. - 12€.

Kaip tapti nariu?

Pirties meistriškumo klubo nariu tapsite apsilankę puslapyje Pirties meistriškumo klubas 2017

PMK nario privilegijos

Klubo nariai 2016 metais naudojosi šiomis privilegijomis:

  • Nuolaidomis LPA seminaruose ir renginiuose;
  • Buvo išskirtinėmis sąlygomis kviečiami į edukacinius ir šventinius Klubo vakarus
  • Naudojosi išskirtine prieiga prie Pirtis.lt resursu;

Narystės formos

Pirties gurmanas

Baigęs Įvadinį studijų lygį, besidomintis pirtimi. Gauna nuolaidas LPA renginiuose. Kai kuriuose renginiuose - pirmenybė registruotis, pirmenybė gauti informaciją. Teisė dalyvauti specialiuose Klubo renginiuose, klubinėse pirtyse. 

Pirtininkas mėgėjas

Baigęs Pirtininko mėgėjo mokymus ir išlaikęs įskaitą. Tos pačias teisės, kaip ir „gurmanas“, tačiau jis jau gali registruoti savo nuosavą pirtį kaip Klubo pirtį (jei ji atitinka minimalius reikalavimus). Užregistravęs pirtį jis gali paskelbti joje Klubo renginį (pirtį) jei ją veda pirtininko statusą turintis klubo narys. 

Pirtininkas

Baigęs privalomąją mokymų programą ir sėkmingai išlaikęs kvalifikacinį egzaminą.

  • Gali vesti Klubo pirtis bei įstatymų numatyta tvarka teikti pirtininko paslaugas.
  • Asistento teisėmis gali dalyvauti LPA egzaminų komisijoje.
  • Gali registruoti savo klubą ir skelbti renginius Pirtis.lt. Tuo tikslu jam suteikiama prieiga prie „kliento zonos“ ir asmeninis interneto puslapis (kaip pavyzdžiui www.giedrius.pirtis.lt).

Pirties meistras

Pirtininkas, turintis tinkamą stažą bei kvalifikaciją (tai įvertina LPA administracija). Gali vesti edukacines pirtis. Taip pat gali siūlyti savo autorines pirties programas. Pirties meistras paprastai jau gali vesti mokomųjų seminarų praktines dalis, būti pirties praktikos vadovu. Kaip vertintojas garinėje gali dirbti LPA egzaminų komisijoje.

Pirties mokytojas

Tai yra pirties meistras, pasirengęs dėstyti tam tikrą temą ir patvirtintas jos dėstymui LPA admininstracijos. Gali skirti studentams pastabas ar paskatinimus. Bendradarbiauja su LPA admininstacija.


uždaryti

Pastabos administratoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“