Uždaryti

Pirtininko profesionalo teorinis egzaminas

Data: 2016-01-30, 11:00
Organizatorius : Lietuviškos pirties akademija

Pirtinko profesionalo terorinis egzaminas. 2016. Lietuviškos pirties akademija.
Egzaminą laiko studentas Darius Narvilas

Teorinėje egzamino dalyje dalyvavo visi 9 iš anksto užsiregistravę studentai ir 3 vertintojai: Rimas Kavaliauskas, Birutė Masiliauskienė, Giedrius Gervys. Tai pirmas toks gausus dalyviais egzaminas LPA istorijoje, todėl jis tapo nemažu iššūkiu ir dalyviams ir organizatoriams. Per ribotą laiką reikėjo kuo objektyviau įvetinti 9 studentų žinias net pagal 8 skirtingas studijų kryptis, o taip pat jų bendrą orientaciją pirties žiniose. Todėl egzaminas buvo padalintas į 2 dalis - raštu pildomas anketas bei atsakymus žodžiu. Egzamine buvo galima pasinaudoti savo ranka darytais užrašais. Naudojimaisis buvo apribotas vienu iki 5 min. pasižiūrėjimu.
Daugiau apie egzamino tvarką.

Egzamino galutinis rezultatas

Egzamino verinimo komisija patvirtino tokius vertinimo rezultatus 

◾Agnė Mažvilaitė 4,48
◾Dalia Petkevičienė 4,17
◾Darijus Rimdeika 4,81
◾Darius Narvilas 2,94
◾Nidijus Aukštikalnis 4,29
◾Sigita Šeduikienė 4,24
◾Vaidas Zigmantas 4,22
◾Valdemaras Misevičius 3,39
◾Žydrūnas Andziulis 3,26

Tokiu būdų sveikinti išlaikiusiais Pirtininko profesionalo baigiamojo egzamino teorinę dalį galima Darijų Rimdeiką, Agnę Mažvilaitę, Nidijų Aukštikalnį, Sigitą Šeduikienę, Vaidą Zigmantą ir Dalią Petkevičienę.

Egzamino protoklas

Studentas MĖG DSK GP KM A AP PP PIK ŽOD GAL
Agnė Mažvilaitė 3,50 5,17 5,17 5,17 2,67 4,75 5,17 5,17 4,25 4,48
Dalia Petkevičienė 6,00 3,50 3,08 3,08 4,75 4,33 4,75 3,50 4,25 4,17
Darijus Rimdeika 6,00 6,00 5,58 6,00 3,92 5,17 3,92 5,17 4,00 4,81
Darius Narvilas 3,50 3,92 3,50 3,50 3,92 1,00 3,08 3,92 2,25 2,94
Nidijus Aukštikalnis 4,33 5,58 3,92 5,58 4,33 3,08 3,50 5,17 4,00 4,29
Sigita Šeduikienė 4,75 3,92 4,33 4,33 4,33 3,92 4,33 3,92 4,25 4,24
Vaidas Zigmantas 4,33 4,33 4,33 4,75 4,33 5,14 4,75 2,67 4,00 4,22
Valdemaras Misevičius 4,33 6,00 4,33 3,08 3,08 3,08 2,25 3,50 2,75 3,39
Žydrūnas Andziulis 3,92 4,75 3,08 3,50 2,25 2,67 3,50 3,50 3,00 3,26

Pažymėjimai lentelėje atitinka studijų krytis. Plačiau

MĖG - Klasikinės pirties pagrindai (pirtinko mėgėjo kursas)
DSK - Darbas su kūnu
GP - Grožio pirtis
KM - Konstrukcija ir mikroklimatas
A - Pirties aromatrapija
AP - Augalai pirtyje
PP - Pirties psichologija
PIK - Pirties istorija ir kultūra
ŽOD - Bandras supratimas apie pirtį (atsakymai žodžiu)
GAL - Galutinis įvertinimas

Balų reikšmės

Vertinime naudota LPA tradicinė 6 balų vertinimo sistema, kur 1 reiškia „labai blogai“, o 6 - „puikiai, labai gerai“. Skaityti plačiau:

1 - labai blogai (žinių nuotrupos ar neteisingos žinios);
2 - blogai (žinios fragmentiškos, šabloniškos, vietomis iškraipytos ir be konteksto, nėra bendros orientacijos, nemąstant remiamasi autoritetais);
3 - pakenčiamai (žinių pakanka formaliam atsakymui suformuluoti, tačiau nepakanka kūrybiškam jų taikymui ir susiejimui su kitomis žiniomis, vyrauja šabloniškas mąstymas, daugiausia remiamasi autoritetais);
4 - neblogai (atsakymas pakankamai išsamus, tačiau galima daug kur papildyti, juntama aiški žinių sistema, stebimi faktų tarpusavio siejimo įgūdžiai, pradedama remtis kūrybišku mąstymu);
5 - gerai (atsakymas geras, papildytas detalėmis, grindžiamas sistema, siejamas su gretutinėmis sritimis, tačiau jį galima dar papildyti, mąstymas jau kūrybiškas, sugebėjimas už faktų matyti darnią sistemą);
6 - puikiai (atsakymas išsamus, su praktinėmis detalėmis, aiškiai siejamas su gretutinėmis sritimis, kūrybiškas mąstymas, aiškiai juntamas individualus braižas, siejant faktus į visumą).

Komisijo sprendimu 2 studentai laikomi išlaikiusiais lygtinai, nes jų studijų krypčių įvertinimuose yra pažymių, mažesnių nei 3,00. Jie privalės iki Pirtininko profesionalo praktinio egzamino išsilaikyti šias kryptis papildomai.

Egzamino neišlaikę studentai galės jį perlaikyti, tačiau ne anksčiau kaip 30 dienų nuo pirmo egzamino dienos.

Tema

uždaryti

Pastabos administratoriui

Jei šiame straipsnyje pastebėjote neteisingą faktą ar klaidą, galite apie tai pranešti redakcijai. Prašome užpildyti formą ir paspausti „Siųsti“